Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

BEREC traži mišljenja dionika o IP međupovezivanju, M2M roamingu i procjeni općeg režima autorizacije

Pokrenuta su javna savjetovanja o nacrtima izvješća, a dionici mogu dostaviti svoja mišljenja do 26. srpnja, odnosno do 23. kolovoza 2024.
 
ZAGREB, 13. lipnja 2024. - Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) održalo je konferenciju za medije s ciljem informiranja dionika na tržištu o rezultatima posljednje plenarne sjednice Odbora regulatora. Tonko Obuljen (HAKOM, Hrvatska), koji predsjeda BEREC-om, obavijestio je o usvojenim dokumentima, trenutnim aktivnostima na doprinosu BEREC-a Bijeloj knjizi Europske komisije te je pozvao dionike da sudjeluju u javnim konzultacijama BEREC-a o procjeni općeg režima autorizacije, IP međupovezivanju i M2M (Machine-to-Machine) roamingu.

IP međupovezivanje - "evolucija, a ne revolucija"
U najnovijem nacrtu izvješća, BEREC-ovi stručnjaci procijenili su trenutni status IP-međupovezivanja (IP-IC) u Europi. Prethodno su objavili izvješća o IP-IC 2012. i 2017. godine, a novi nacrt razmatra razvoj tržišta od tada i provjerava svoje prethodne zaključke. BEREC sada traži mišljenje dionika o nacrtu izvješća putem javnog savjetovanja, koje će biti otvoreno do 26. srpnja 2024.

Machine-to-Machine roaming
Očekuje se eksponencijalni rast značaja komunikacija između strojeva (M2M) s tehnološkim napretkom. Primjenjuju se u automobilskoj industriji, građevinarstvu, upravljanju zgradama, zrakoplovstvu, poljoprivredi, brodarstvu, transportu i senzorskoj tehnologiji. Ova rješenja prvenstveno ciljaju na praćenje lokacije, proaktivno održavanje, nadzor stanja strojeva i prijavu incidenata. BEREC je analizirao M2M usluge koje se oslanjaju na trajni roaming. U svom nacrtu izvješća, BEREC ispituje potencijalne prepreke za operatere u pregovorima o (trajnom) roaming sporazumu, provjerava mogućnost trajnog roaminga u njihovim mrežama za pružanje takvih usluga te analizira primijenjene cjenovne sheme. BEREC je pokrenuo javno savjetovanje o nacrtu izvješća, a dionici mogu dostaviti svoje mišljenje do 23. kolovoza 2024.

Učinkovitost općeg režima autorizacije EU
Nakon prikupljanja informacija od nacionalnih regulatornih tijela, BEREC sada prikuplja podatke od dionika kako bi procijenio učinkovitost trenutnog općeg režima autorizacije EU i njegov utjecaj na jedinstveno tržište. Prema Europskom kodeksu elektroničkih komunikacija, BEREC treba svake tri godine dostaviti mišljenje o provedbi općeg režima autorizacije i njegovoj funkcionalnosti na nacionalnoj i europskoj razini. Nakon što BEREC dostavi mišljenje, Europska komisija može objaviti izvješće o primjeni odredbi vezanih uz opću autorizaciju u Europskom kodeksu elektroničkih komunikacija te predložiti zakonodavne izmjene ako se pokaže potreba za rješavanjem prepreka pravilnom funkcioniranju jedinstvenog tržišta. BEREC je već usvojio mišljenje o ovoj temi u prosincu 2021., a drugi nacrt mišljenja trenutno je na javnom savjetovanju do 26. srpnja 2024.

Promjena digitalnih navika krajnjih korisnika radi smanjenja ekološkog otiska
Postoje različiti načini za smanjenje ekološkog utjecaja naših digitalnih usluga i uređaja. BEREC je pokrenuo kampanju na društvenim mrežama kako bi informirao krajnje korisnike o održivijoj i ekološki prihvatljivijoj upotrebi svojih digitalnih uređaja. To uključuje podizanje svijesti o postojećim ekološkim pravima (pravo na popravak, zakonska garancija, energetska oznaka) te promjenu navika poput čuvanja uređaja što duže moguće, reparacije, recikliranja i ponovne upotrebe, korištenja zrakoplovnog načina rada ili Wi-Fi mreže kad god je to moguće i sličnih prijedloga. BEREC vjeruje da će osnaživanje krajnjih korisnika potaknuti igrače u digitalnoj industriji na podršku implementaciji zelenijih digitalnih rješenja i smanjenje rizika od tzv. zelenog pranja. Kampanja na društvenim mrežama temelji se na nalazima iz BEREC-ovog izvješća o osnaživanju krajnjih korisnika putem ekološke transparentnosti digitalnih proizvoda i usluga.

Javni dokumenti dostupni online
Potpuni popis BEREC-ovih javnih dokumenata usvojenih na 59. redovnoj sjednici (6.-7. lipnja 2024.) nalazi se na web stranici BEREC-a, na kojoj će biti uskoro objavljeni prezentacija i video snimka BEREC-ovog informiranja javnosti. Iduća, 60. redovna sjednica BEREC-a održat će se od 2. do 4. listopada 2024. u Mađarskoj.
 
 

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.