Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 05.studenog 2014.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 5. studenog 2014.:
  • donesena je odluka kojom se utvrđuje da mjerodavno tržište javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za privatne korisnike nije podložno prethodnoj regulaciji i da postoji djelotvorno tržišno natjecanje te se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. i njegovom povezanom društvu Iskon Internet d.d. ukidaju prethodno određene regulatorne obveze na navedenom tržištu 
     
  • donesena je odluka kojom se utvrđuje da mjerodavno tržište javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji za poslovne korisnike nije podložno prethodnoj regulaciji i da postoji djelotvorno tržišno natjecanje te se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. i njegovom povezanom društvu Iskon Internet d.d. ukidaju prethodno određene regulatorne obveze na navedenom tržištu 
     
  • donesena je odluka kojom se utvrđuje da je mjerodavno tržište pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike podložno prethodnoj regulaciji i kojom se određuju regulatorne obveze trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. i njegovim povezanim društvima Iskon Internetu d.d. i Optimi Telekom d.d., kao operatorima sa značajnom tržišnom snagom na navedenom tržištu 
     
  • donesena je odluka o raspisivanju javnog poziva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske

Odluke se mogu pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a - poveznica