Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 1. travnja 2021.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 1. travnja 2021:
 
  • Usvojen je prijedlog Plana dodjele za frekvencijski pojas 3400 – 3800 MHz, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 2. travnja do 23. travnja 2021. - poveznica
 
  • Usvojen je prijedlog Plana dodjele za frekvencijski pojas 700 MHz, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 2. travnja do 23. travnja 2021. - poveznica
 
  • Usvojen je prijedlog Plana dodjele za frekvencijski pojas 26,5 - 27,5 GHz, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju do 2. travnja 2021. do 23. travnja 2021. - poveznica
 
  • Usvojen je Informacijski memorandum o okviru javne dražbe za dodjelu prava uporabe radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskim pojasevima 700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 2. travnja do 3. svibnja 2021. - poveznica