Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 11. listopada 2017.

  Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 11. listopada 2017.:
 
 • usvojen je prijedlog Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 11. listopada do 27. listopada 2017. - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 11. listopada do 27. listopada 2017. - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 11. listopada do 27. listopada 2017. - poveznica  
   
 • usvojen je prijedlog odluke o izmjeni Analize tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog odluke u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije,  u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 11. listopada do 27. listopada 2017. - poveznica
   
 • doneseno je rješenje o obustavi postupka ozakonjenja elektroničke komunikacijske infrastrukture na području grada Zaprešića, za trase: ulica Maršala Tita 2 do 74; Trg žrtava fašizma 1 do 11; Ulica bana Josipa Jelačića 1 do 169; križanje ulice Drage Švajcara i Pavla Lončara do križanja ulice Drage Švajcara i ulice bana Josipa Jelačića, u odnosu na trgovačka društva 3t. Cable d.o.o., Akton d.o.o., BTnet d.o.o., Elektro imber d.o.o., Fortis projekt d.o.o., Infrastruktura d.o.o., Iskon Internet d.d., itSoft d.o.o., KTV Telekom d.o.o., Odašiljači i veze d.o.o., Omonia d.o.o., Softnet d.o.o., Sokol d.o.o., Supra Net d.o.o., Telur d.o.o., Terrakom d.o.o., Totalna televizija d.o.o., Univerzalne telekomunikacije d.d. - poveznica