Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 12. studenog 2013.

 Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 12. studenog 2013.:

  • donesen je Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije

  • usvojen je prijedlog odluke o određivanju naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, u svrhu provedbe javne rasprave - poveznica 

  • usvojen je prijedlogodluke o određivanju naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, u svrhu provedbe javne rasprave - poveznica

  • usvojen je prijedlog odluke o određivanju naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu najma korisničke linije, u svrhu provedbe javne rasprave - poveznica