Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 15. ožujka 2024.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 15. ožujka 2024. 
 
1.  Donesena Odluka o ukidanju odluke o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga i brisanju iz upisnika davatelja poštanskih usluga ELEKTROMODUL d.o.o.
 
2.  Usvojeno mišljenje o naknadnoj provjeri veleprodajnih uvjeta i naknada u Standardnoj ponudi A1 Hrvatska d.o.o. za veleprodajne usluge na svjetlovodnoj pristupnoj nepokretnoj mreži koja se gradi uz sufinanciranje sredstvima iz EU fondova (geografska područja Solin, Kaštela, Ivanić Grad) s odredbama Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja - poveznica
 
3.  Usvojeno mišljenje o usklađenosti Standardne ponude Elkomnet d.o.o. za veleprodajne usluge na svjetlovodnoj pristupnoj  nepokretnoj mreži koja se gradi uz sufinanciranje sredstvima iz EU fondova na području Virovitičko-podravske županije s odredbama Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja - poveznica
 
4.  Usvojen prijedlog odluke u postupku određivanja jednokratnih naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) te Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji - poveznica 

5.  Usvojen prijedlog odluke u postupku određivanja jednokratnih naknada na tržištu M3b te izmjena Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji - poveznica

Zapisnik sa sjednice Vijeća