Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 17. ožujka 2021.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 17. ožujka 2021.:
 
  • Usvojen je prijedlog izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA), u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 17. ožujka do 2. travnja 2021. - poveznica 
     
  • Donesena je odluka u sporu pokrenutom na zahtjev operatora javnih komunikacijskih mreža A1 Hrvatska d.o.o. protiv Grada Zadra, radi pristupa i korištenja stupova niskonaponske mreže u vlasništvu Grada Zadra na cijelom području Grada radi postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina - poveznica