Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 17. studenog 2022.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 17. studenog 2022.: 
 
1.  Usvojen prijedlog odluke o određivanju jednokratnih naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d.za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa i Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu hibridnog širokopojasnog   pristupa, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji - poveznica

2.  Usvojen prijedlog odluke o određivanju jednokratnih naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog viskokvalitetnog pristupa i pripadajućih dodataka, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji -  poveznica

3.  Usvojen prijedlog odluke o određivanju jednokratnih naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) te Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji -  poveznica