Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 19. lipnja 2018.

  Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 19. lipnja 2018.:
 
 • Donesena je odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. izdaje suglasnost na računovodstveni dokument od 18. svibnja 2018., dokument o metodologiji alokacije i listu grupe usluga HT-a za 2017. godinu od 31. ožujka 2018. - poveznica
   
 • Doneseno je djelomično rješenje kojim se utvrđuju pravila koja VIPnet d.o.o. i Hrvatski Telekom d.d. trebaju primjenjivati prilikom izračuna visine naknade zbog kašnjenja u obradi i nepravovremenoj realizaciji zahtjeva za veleprodajne usluge i otklanjanje kvarova/smetnji za veleprodajne usluge Hrvatskog Telekoma d.d. - poveznica
   
 • Donesena je odluka kojom se odbija zahtjev nositelja dozvole Odašiljači i veze d.o.o., HP-Hrvatska pošta d.d. i HP Produkcija d.o.o., za produljenje prava uporabe radiofrekvencijskog spektra temeljem dozvole br. RF-DTV-01/11 - poveznica
   
 • Doneseno je rješenje kojim se odbija u cijelosti zahtjev željezničkog prijevoznika HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,  u odnosu na članak 11. stavak 1. Ugovora o pristupu željezničkoj infrastrukturi Republike Hrvatske 2017/2018 br. 690, upravitelja infrastrukture HŽ Infrastruktura d.o.o., kao neosnovan - poveznica
   
 • Usvojeno je Godišnje izvješće o radu HAKOM-a za 2017., u svrhu podnošenja Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske
   
 • Razrješenje ravnatelja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti - poveznica 
   
 • Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti - poveznica