Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 19. lipnja 2019.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 19. lipnja 2019.:
 
 • Donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama – stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, osim odredbe članka 2., članka 3. stavka 6. i članka 8., koje stupaju na snagu 1. siječnja 2020.  
   
 • Usvojen je prijedlog odluke u postupku određivanja stope povrata uloženog kapitala za usluge u javnoj nepokretnoj i pokretnoj mreži u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 19. lipnja do 10. srpnja 2019. - poveznica 
   
 • Donesen je Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz – stupa na snagu osmog dana od dana objave u NN-u 
   
 • Donesen je Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz – stupa na snagu osmog dana od dana objave u NN-u 
   
 • Donesen je Plan dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz – stupa na snagu osmog dana od dana objave u NN-u 
   
 • Donesen je Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz – stupa na snagu osmog dana od dana objave u NN-u 
   
 • Donesena je odluka u postupku analize tržišta veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji - poveznica
   
 • Donesena je odluka u postupku analize tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište - poveznica