Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 19. svibnja 2022.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 19. svibnja 2022.:
 
 1. Usvojen prijedlog odluke o određivanju jednokratnih naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) te Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, u svrhu provedbe javne rasprave od 19. svibnja 2022. do 30. lipnja 2022. - poveznica
   
 2. Usvojen prijedlog odluke o određivanju jednokratnih naknada na tržištu M3b te izmjena Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa i Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu hibridnog širokopojasnog pristupa, u svrhu provedbe javne rasprave od 19. svibnja 2022. do 30. lipnja 2022. - poveznica
   
 3. Usvojen prijedlog odluke o određivanju jednokratnih naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa i pripadajućih dodataka, u svrhu provedbe javne rasprave od 19. svibnja 2022. do 30. lipnja 2022. - poveznica
   
 4. Donesena je odluka kojom se djelomično usvaja zahtjev Hrvatskog Telekoma d.d. protiv Telemach Hrvatska d.o.o. radi smanjenja veleprodajne cijene pristupa svjetlovodnoj distribucijskoj mreži - poveznica
   
 5. Donesena je odluka kojom se odbija zahtjev Hrvatskog Telekoma d.d. protiv A1 Hrvatska d.o.o. radi smanjenja veleprodajne cijene pristupa svjetlovodnoj distribucijskoj mreži - poveznica
   
 6. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti -  poveznica na NN