Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 22. listopada 2015.

 Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 22. listopada 2015.:
 
 • usvojen je prijedlog Pravilnika o Standardnim ponudama, u svrhu provedbe javne rasprave, u trajanju od 22. listopada do 12. studenog 2015. - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog Plana numeriranja, u svrhu provedbe javne rasprave, u trajanju od 22. listopada do 9. studenog 2015. - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva, u svrhu provedbe javne rasprave, u trajanju od 22. listopada do 9. studenog 2015. - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog odluke u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, u svezi definiranja izuzetaka u slučaju modernizacije bakrene pristupne mreže primjenom FTTN koncepta u području tipa 1, u svrhu provedbe javne rasprave, u trajanju od 22. listopada do 9. studenoga 2015. - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog odluke u postupku izmjene regulatorne obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva na tržištu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji, za privatne i poslovne korisnike, tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa, koji se pruža na fiksnoj lokaciji, i tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa, koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji - poveznica
   
 • donesena je odluka kojom se trgovačkom društvu Imenik d.o.o. izdaje prethodno odobrenje na cijene univerzalnih usluga pristupa sveobuhvatnom imeniku svih pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga i službi davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika - poveznica