Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 23. rujna 2015.

  Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 23. rujna 2015.:
 • donesen je Godišnji programa rad HAKOM-a za 2016., uz prethodnu suglasnost Vlade RH - poveznica 
   
 • donesen je Financijski plan HAKOM-a za 2016., uz prethodnu suglasnost Vlade RH - poveznica 
   
 • donesena je odluka kojom se ocjenjuje da namjeravano pripajanje društva CATV-047 d.o.o. trgovačkom društvu VIPnet d.o.o. nije protivno načelima i ciljevima iz članka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog odluke u postupku određivanja mjesečne naknade za uslugu potpunog izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, na temelju bakrene parice, u svrhu provođenja javne rasprave od 23. rujna do 21. listopada 2015. - poveznica  
   
 • usvojen je prijedlog odluke u postupku izmjene regulatorne obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva, na tržištu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži, na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike, tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa, koji se pruža na fiksnoj lokaciji i tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa, koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište, u svrhu provođenja javne rasprave od 23. rujna do 12. listopada 2015. -  poveznica  
   
 • donesena je odluka kojom se trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d. određuje operatorom univerzalnih usluga na teritoriju Republike Hrvatske - poveznica 
   
 • donesena je odluka o raspisivanju javnog poziva za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za širokopojasni bežični pristup na području Međimurske i Varaždinske županije, u frekvencijskom području 3410 - 3600 MHz - poveznica  
   
 • usvojen je prijedlog odluke u postupku izmjene analize tržišta veleprodajnog završavanja poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži, koja se pruža na fiksnoj lokaciji i tržišta veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži, u svrhu provođenja javne rasprave od 23. rujna do 15. listopada 2015. - poveznica