Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 24. rujna 2020.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 24. rujna 2020:
 
  • Usvojen je prijedlog Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 24. rujna 2020. do 15. listopada 2020. - poveznica 
     
  • Donesena je Izjava o usklađenosti metodologije računovodstvenog razdvajanja davatelja univerzalne usluge HP-Hrvatske pošte d.d., koju je primijenio u dostavljenom regulatornom izvješću za 2019., s odredbama članka 47. Zakona o poštanskim uslugama te Odlukom HAKOM-a kojom se usvaja dokument „Naputak za računovodstveno razdvajanje i troškovno računovodstvo davatelja univerzalne usluge“ od 12. ožujka 2020. - poveznica