Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 24. veljače 2015.

  Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 24. veljače 2015.:
 • doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev trgovačkog društva VIPnet d.o.o. za izmjenom članka 6.2. Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (kabelske kanalizacije) Hrvatskog Telekoma d.d. - poveznica 
   
 • donesen je Pravilnik o prenosivosti broja - stupa na snagu 1. svibnja 2015. - poveznica 
   
 • donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga – stupa na snagu 1. svibnja 2015. osim izmjene u članku 8. stavku 4. točki 3. koja stupa na snagu šest (6) mjeseci od dana objave - poveznica 
   
 • donesena je odluka kojom se određuju izmjene i dopune Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog odluke kojom se utvrđuje da je mjerodavno tržište veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji podložno prethodnoj regulaciji i kojom se određuju regulatorne obveze operatorima sa značajnom tržišnom snagom na ovom tržištu, a u svrhu notifikacije Europskoj komisiji - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog odluke kojom se utvrđuje da je mjerodavno tržište započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji podložno prethodnoj regulaciji i kojom se određuju regulatorne obveze Hrvatskom Telekomu d.d. kao operatoru sa značajnom tržišnom snagom na navedenom tržištu, a u svrhu notifikacije Europskoj komisiji - poveznica