Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 25. veljače 2021.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 25. veljače 2021: 
 
  • Usvojeno je Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga za 2020.
  • Donesena je odluka o razrješenju članova Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga - poveznica (odluka objavljena na internetskim stranicama HAKOM-a 26.2.2021.)
  • Donesena je odluka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga i iznosu naknade za rad članova Povjerenstva iz reda predstavnika udruga za zaštitu potrošača - poveznica (odluka objavljena na internetskim stranicama HAKOM-a 26.2.2021.)
  • Donesena je odluka u postupku određivanja cijena na tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji - poveznica
  • Donesena je odluka u postupku određivanja cijena na tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište - poveznica
  • ​Usvojen je prijedlog izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON), u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 25. veljače do 29. ožujka 2021. - poveznica
  • Donesen je Etički kodeks HAKOM-a - poveznica 
  • Usvojen je dokument Smjernice za provođenje testa ekonomske ravnoteže (TER) - poveznica