Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 28. travnja 2022.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 28. travnja 2022:
  • Donesena je odluka o izmjenama Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) - poveznica
 
  • Donesena je odluka o izmjenama Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (NBSA) - poveznica
 
  • Usvojen je prijedlog Analize kakvoće pružanja univerzalnih usluga u elektroničkim komunikacijama u Republici Hrvatskoj, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 28. travnja do 30. svibnja 2022. - poveznica
 
  • Usvojen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 28. travnja do 30. svibnja 2022. - poveznica
 
  • Usvojen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 29. travnja do 13. svibnja 2022. - poveznica