Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 29. travnja 2021.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 29. travnja 2021.:
 
  • Usvojen je prijedlog izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON), u svrhu notifikacije Europskoj komisiji - poveznica  
 
  • Usvojen je prijedlog izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa (BSA), u svrhu notifikacije Europskoj komisiji - poveznica   
 
  • Usvojen je prijedlog odluke u postupku određivanja cijena na tržištu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i na tržištu veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji - poveznica