Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 3. veljače

  Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 3. veljače:
 
 • donesena je Odluka o ukidanju odluke o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga i brisanju iz upisnika davatelja poštanskih usluga Promo 21- poveznica
   
 • usvojeno je Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga za 2016. 
   
 • donesena je odluka o razrješenju članova Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga - poveznica
   
 • donesena je odluka o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga - poveznica 
   
 • utvrđen je prijedlog Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra, u svrhu dostave Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture radi pokretanja postupka izmjena Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra 
   
 • donesena je odluka o uvjetima IP međupovezivanja - poveznica 
   
 • donesen je Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave - poveznica 
   
 • doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev VIPnet d.o.o. za snižavanjem cijene mjesečne naknade usluge veleprodajnog širokopojasnog pristupa za internet uslugu na temelju ADSL/VDSL tehnologije za brzine veće ili jednake 30 Mbit/s kada krajnji korisnik ostvaruje Osnovni pristup putem Operatora korisnika - poveznica