Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 7. prosinca

  Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj  7. prosinca:
 
  • donesena je odluka u postupku izmjene regulatorne obveze nadzora cijena i vođenja troškovnog računovodstva na tržištu pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike, tržištu veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i tržištu veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište  - poveznica