Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 9. lipnja 2020.

  Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 9. lipnja 2020:
 
  • Donošenje odluke kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. izdaje suglasnost na računovodstveni dokument, dokument o metodologiji alokacije i listu grupe usluga HT-a za 2019. godinu, od 31. ožujka 2020. - poveznica
 
  • Donošenje odluke o oduzimanju dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra br. RF-01/15 i RF-02/15 trgovačkom društvu O TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. - poveznica