Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Domaća suradnja s nadležnim tijelima

HAKOM je sudjelovao u razvoju programskih aplikacija namijenjenih osobama s invaliditetom.

U okviru Programa potpora, HAKOM je financirao razvoj programskih aplikacija namijenjenih osobama s invaliditetom.

 Prilagođavanje sadržaja slijepim osobama

Prilagođavanje sadržaja slijepim osobama pokrenuto je s ciljem izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom i unaprjeđenjem njihove kvalitete života. Pružanje i dostupnost relevantnih informacija vezanih uz zdravlje jedan su od temelja izjednačavanja mogućnosti za ovaj dio populacije te se ovim projektom pruža mogućnost dostupnosti informacija o zdravlju svim slijepim osobama.

Ciljani korisnik predmetne aplikacije je Hrvatski zavod za javno zdravstvo; dalje: HZJZ.  

Prilagođavanje sadržaja slijepim osobama provedeno je na internetskoj stranici: https://javno-zdravlje.hr. S obzirom da je udio sljepoće i znatne slabovidnosti u ukupnom broju osoba s invaliditetom oko 3,8%, relevantne informacije o zdravlju postale su dostupne oko 3000 slijepih i znatno slabovidnih osoba na područjima od posebne državne skrbi.

Internet oglašavanje za osobe s invaliditetom s područja posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otoka.

Portal http://oglasnik.javno-zdravlje.hr ima zaseban dio posvećen osobama s invaliditetom. Oformljivanje zasebnog, besplatnog, oglašavačkog prostora koje je namijenjeno isključivo osobama s invaliditetom pridonosi njihovoj boljoj konkurentnosti. Da bi se održala vjerodostojnost ovog projekta pri ostvarivanju mogućnosti oglašavanja prilaže se odgovarajuća dokumentacija o utvrđenom invaliditetu od strane ovlaštenog tijela.

Ciljani korisnik predmetne aplikacije je HZJZ.  

O predmetnom je oglasniku održana i svečana prezentacija na Kongresu preventivne medicine - u okviru radionice „Mogućnosti samozapošljavanja osoba s invaliditetom“. Također je svim krovnim udrugama osoba s invaliditetom dostavljen poziv da link na oglasnik stave i na svoje mrežne stranice.

Osobni terapeut

Osobni terapeut je sustav za potporu medicinskoj terapiji. Korisnici aplikacije su institucije, terapeuti i pacijenti koji korištenjem sustava unaprjeđuju proces medicinske terapije u ključnim točkama koje opterećuju zdravstveni sustav. Aplikacija donosi alate za individualan pristup svakom pacijentu, omogućuje kreiranje individualnih vježbi i treninga, osigurava njihovu ispravnu provedbu te pruža mogućnost analize izvršene terapije od strane terapeuta i pacijenta samog. Glavna snaga sustava je omogućavanje provedbe rehabilitacijskog programa izvan samih specijaliziranih zdravstvenih institucija; u lokalnim domovima zdravlja, u lokalnim nevladinim organizacijama te u samim domovima pacijenata koji su opremljeni sa sustavom.

Ciljani korisnik predmetne aplikacije je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO).

PeThe System - osobni terapeut napreduje kroz bolničke zdravstvene ustanove i udruge. Bolnice u Puli, Krapini, Goljaku, Varaždinska specijalna škola te sve udruge članice HSUCP - Hrvatskog saveza udruga za cerebralnu paralizi imaju instaliranu predmetnu aplikaciju.

eFizikalna terapija u kući/eKućna njega

Aplikacija koja unapređuje i olakšava rad i komunikaciju elektronskim putem dionicima  u procesu (pacijentima, liječnicima, pružateljima njege u kući / fizikalne terapije u kući). Postavlja preduvjete za podizanje kvalitete zdravstvene skrbi, te omogućuje spremanje sažetka medicinskih informacija prikupljenim tijekom pružanja njege u kući / fizikalne terapije u kući na središnjem mjestu (u sustavima CEZIH i ZOROH).

Ciljani korisnik predmetne aplikacije je HZZO.

eDijagnostika

Programska aplikacija omogućuje pravodobno otkrivanje komunikacijskih teškoća kod djece putem višemedijske sjednice između djeteta, eksperta iz Centra za rehabilitaciju ili Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) te stručne osobe koja djetetu pomaže pri korištenju usluge. Sjednica omogućuje edukaciju stručnih osoba koje imaju pristup svim materijalima u sustavu.
Ciljani korisnik predmetne aplikacije je Edukacijsko rehabilitacijski fakultet (dalje: ERF).

Na temelju dosadašnjih kontakata i iskustava sa zainteresiranim kolegama koji izražavaju visok stupanj interesa za on-line potporu dijagnostici komunikacijskih teškoća u djece, ERF predviđa da će im za uspješnu početnu implementaciju biti potrebno dodatno vrijeme u sklopu kojega namjeravamo nastaviti s uspostavljanjem i širenjem mreže potencijalnih korisnika te uslugu nuditi i šire, tj. kliničkim i obrazovnim centrima bolje tehničke opremljenosti. Namjera im je nuditi i uslugu on-line savjetovanja i konzultacija direktno na roditelje djece s komunikacijskim poremećajima jer se čini kako su trenutno roditelji nerijetko tehnički bolje opremljeni nego što su djelatnici u ciljanim institucijama.