Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Edukacije korisnika usluga na tržištima elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga

U suradnji s udrugama potrošača HAKOM-ovi stručnjaci korisnike su educirali o njihovim pravima i obvezama prilikom korištenja uslugama

ZAGREB, 28. travnja 2023. – HAKOM-ovi stručnjaci za zaštitu korisnika ovog su tjedna održali više radionica na kojima su korisnici usluga dobili informacije o svojim pravima prilikom korištenja uslugama elektroničkih komunikacija, ali i poštanskim uslugama.

U suradnji s Udrugom za zaštitu potrošača Bjelovarsko-bilogorske županije iz Garešnice održana je edukacija za korisnike usluga elektroničkih komunikacija u gradu Bjelovaru i općini Berek. HAKOM-ovi stručnjaci boravili su i u Vukovarsko-srijemskoj županiji na poziv udruge Glas potrošača Vukovarsko-srijemske županije, a o zajedničkim aktivnostima koje će se provoditi u suradnji sa spomenutom udrugom razgovaralo se na sastancima u prostorijama Gradskih uprava Vinkovaca i Vukovara te Županije gdje su ih primili zamjenici dogradonačelnika i zamjenik župana. Ovom prigodom udruzi je na raspolaganje stavljeno 40 tisuća informativnih letaka o korisničkim pravima, koji će biti podijeljeni građanima.
 

Fotogalerija

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.