Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

HAKOM dodijelio spektar za mreže pokretnih komunikacija

Javna dražba je završila i dodijeljeni su pojasevi 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz na nacionalnoj te 3600 MHz na regionalnoj razini.
 
ZAGREB, 8. ožujka 2023. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) dodijelila je radiofrekvencijski spektar za mreže pokretnih komunikacija u frekvencijskim pojasevima 800 MHz (791-821/832-862 MHz), 900 MHz (880-915 MHz/ 925-960 MHz), 1800 MHz (1710-1785/1805-1880 MHz), 2100 MHz (1920 – 1980/2110 – 2170 MHz), 2600 MHz (2500-2570/2620-2690 MHz) na nacionalnoj razini te 3600 MHz (3400-3480 MHz) na regionalnoj razini.

Postupak nadmetanja započeo je 16. siječnja 2023. i trajao je šest tjedana, a odluka o odabiru najpovoljnijih ponuđača donesena je 8. ožujka 2023. Postupak nadmetanja obuhvaćao je glavnu fazu nadmetanja i fazu dodjele frekvencijskih blokova. U glavnoj fazi nadmetanja ponuđači su istovremeno podnosili ponude za pravo uporabe jednog ili više frekvencijskih blokova za sve frekvencijske pojaseve. Po završetku glavne faze nadmetanja, kojom je određena količina radiofrekvencijskog spektra koja će se dodijeliti svakom ponuđaču, održala se faza dodjele koja je odredila konačnu raspodjelu radiofrekvencijskog spektra među ponuđačima, odnosno točan položaj frekvencijskih blokova svakog ponuđača unutar određenog frekvencijskog pojasa. Dozvole su izdane na 15 godina za sva područja dodjele s mogućnošću produljenja za najviše pet godina, kako je određeno pravilima na razini EU-a.
 
Rezultati nadmetanja u postupku javne dražbe za frekvencijske pojase 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz na nacionalnoj razini navedeni su u sljedećoj tablici:
Frekvencijski pojas Operator Količina spektra (MHz) Iznos početne cijene(EUR) Ukupni iznos naknade(EUR)
800 MHz A1 Hrvatska 2x10 14.000.000,00   19.600.000,00  
Hrvatski Telekom 2x10 14.000.000,00   19.616.011,00  
Telemach Hrvatska 2x10 14.000.000,00   20.011.011,00  
900 MHz A1 Hrvatska 2x15 21.000.000,00   28.840.000,00  
Hrvatski Telekom 2x15 21.000.000,00   28.840.202,50  
Telemach Hrvatska 2x5 7.000.000,00   9.520.200,50  
1800 MHz A1 Hrvatska 2x25 10.000.000,00   27.340.000,00  
Hrvatski Telekom 2x30 12.000.000,00   33.020.385,00  
Telemach Hrvatska 2x20 8.000.000,00   21.910.902,00  
2100 MHz A1 Hrvatska 2x15 6.000.000,00   30.000.000,00  
Hrvatski Telekom 2x25 10.000.000,00   50.240.000,00  
Telemach Hrvatska 2x20 8.000.000,00   40.162.883,00  
2600 MHz A1 Hrvatska 2x25 3.500.000,00   3.500.000,00  
Hrvatski Telekom 2x25 3.500.000,00   3.598.000,00  
Telemach Hrvatska 2x20 2.800.000,00   2.800.000,00  

Nadmetanje na nacionalnoj razini odvilo se u 309 krugova u glavnoj fazi nadmetanja, te jednim krugom za pojedini frekvencijski pojas u fazi dodjele.

Ukupan iznos naknada za uporabu RF spektra koji je postignut na javnoj dražbi za frekvencijske pojaseve  800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz na nacionalnoj razini iznosi 338.999.595,00 EUR.
 
Za frekvencijske pojaseve na nacionalnoj razini određena je obveza pokrivenosti 99,4 posto stanovništva na području Republike Hrvatske do 31. prosinca 2029. s najmanjom prijamnom razinom signala od -110 dBm. Time se u većini slučajeva osigurava zadovoljavajuća kvaliteta usluge i s brzinama najmanje 10 (DL)/2 (UL) Mbit/s na otvorenom prostoru.
 
Bitno je istaknuti da trenutno dodijeljene dozvole za frekvencijske pojaseve 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz istječu 2024. godine te se ovom dodjelom osigurava neprekinut rad mreža javnih pokretnih komunikacija i pružanja usluga krajnjim korisnicima uz regulatornu predvidivost.
 
Spektar u frekvencijskom pojasu 3600 MHz koji nije bio dodijeljen u dražbi iz 2021. godine ponovno se dodjeljivao na regionalnoj (županijskoj) razini radi stvaranja prilika za poslovanje i manjim, regionalnim operatorima te kako bi se potaknula raznovrsnost usluga, a krajnjim korisnicima pružila veća mogućnost izbora. Ishod dražbe prikazan je u sljedećoj tablici:
Odabrani ponuđač Područje dodjele Količina spektra (MHz) Iznos početna cijene (EUR) Ukupni iznos naknade (EUR)
Digicom Brodsko-posavska 20+10  19.000,00  19.000,00   
Krapinsko-zagorska 20  19.000,00  19.000,00   
Grad Zagreb 10+10  38.000,00  38.000,00   
Markoja Bjelovarsko-bilogorska 30+10  28.500,00  28.500,00   
Karlovačka 30  28.500,00  29.450,00   
Ličko-senjska 10  1.900,00  1.900,00   
Osječko-baranjska 30  28.500,00  28.500,00   
Požeško-slavonska 30  11.400,00  11.400,00   
Virovitičko-podravska 30+10  11.400,00  11.400,00   
Nadmetanje na regionalnoj razini odvilo se u tri kruga u glavnoj fazi nadmetanja, bez potrebe za provođenjem faze dodjele.
 
Ukupan iznos naknada za uporabu RF spektra koji je postignut na javnoj dražbi za frekvencijski pojas 3600 MHz na regionalnoj razini iznosi 187.150,00 EUR.

Ukupan iznos naknada za uporabu RF spektra na nacionalnoj i regionalnoj razini koji je postignut na javnoj dražbi iznosi 339.186.745,00 EUR. Naknade prikupljene dražbom u cijelosti se uplaćuju u korist državnog proračuna.

                                                         

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.