Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

HAKOM na četvrtom ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine BEREC-a

VIJEST

Glavni cilj sastanka je priprema 33. redovite plenarne sjednice BEREC-a, koja će se održati 7. i 8. prosinca 2017. u Kopenhagenu, Danska.

 
ZAGREB, 17. studenoga 2017. – U St. Julians-u, Malta, se 16. i 17. studenoga, u organizaciji regulatornog tijela Malte (Malta Communications Authority - MCA), održava četvrti ovogodišnji sastanak kontaktne skupine europskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije BEREC-a (Body of European Regulators for Electronic Communications).

BEREC je osnovan temeljem Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009., br. 1211/2009., o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda te je zamijenio Europsku skupinu regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (ERG), koje je od 2002. bilo savjetodavno tijelo Komisije u razvoju unutarnjeg tržišta te posrednik između državnih regulatornih tijela i Komisije.

BEREC djeluje u okviru područja primjene Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva), direktiva 2002/19/EZ, 2002/20/EZ, 2002/22/EZ i 2002/58/EZ (posebne direktive) te Uredbe (EZ) br. 717/2007 i svoje zadaće obavlja neovisno, nepristrano i transparentno te svojim radom doprinosi razvoju i boljem djelovanju unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga s ciljem osiguranja dosljedne primjene regulatornog okvira EU-a za elektroničke komunikacije.

Cilj ovog sastanka kontaktne skupine BEREC-a je priprema 33. redovite plenarne sjednice BEREC-a, koja će se održati 7. i 8. prosinca 2017., u Kopenhagenu, Danska, prema dnevnom redu objavljenom na sljedećoj poveznici.

S obzirom da je riječ o posljednjem ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine BEREC-a, veći dio rasprave bio je posvećen dokumentima koji se odnose na organizaciju rada BEREC-a u sljedećoj godini. Tako je raspravljeno o prijedlogu Godišnjeg programa rada BEREC-a za 2018., koji treba biti donesen na sljedećoj plenarnoj sjednici te organizaciji rada EWG-a, radnih grupa BEREC-a, koje će pripremati dokumente prema usvojenom Godišnjem programu rada BEREC-a za 2018.

Također, raspravljano je o organizaciji rada Ureda BEREC-a u 2018., odnosno višegodišnjim planovima 2018-2020 i 2019-2021. Dodatno, dio rasprave bio je posvećen izvješćima BEREC-a o pojedinim područjima elektroničkih komunikacija. 

Na sastanku kontaktne skupine, Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM) predstavlja pomoćnik ravnatelja Marko Čavlović, dipl. oec., i tajnica Vijeća HAKOM-a, Natalija Boltužić, mag. iur.
 
                                                                                             # # # 
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.