Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

HAKOM objavljuje oglas o prodaji službenog vozila prikupljanjem ponuda

Temeljem Odluke predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) o rashodu i prodaji službenog vozila, KLASA: 406-01/23-03/04, URBROJ: 376-10-1-23-01, od 6. studenoga 2023. HAKOM objavljuje
 
O G L A S o prodaji službenog vozila prikupljanjem ponuda
I
 
Službeno vozilo HAKOM-a za prodaju:
Red. broj Marka vozila Vrsta motora Početna cijena (u EUR/u kn)1 Broj šasije Godina proizvodnje Vozilo registrirano do Broj prijeđenih kilometara s datumom 05.11.2023.
1. MERCEDESKLASA G C-593581 350 CDI Diesel 35.780,00 EUR/
269.584,41 kn
WDB4633411X193159 2011. 24.11.2023. 165.271
1 Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn 

Uz vozilo se prodaju zimske auto-gume s aluminijskim naplatcima koje su montirane na vozilu, dodatan paket od četiri ljetne auto-gume i rezervna auto-guma s ključevima za zamjenu auto-guma.
 
Vozilo se nalazi u Zagrebu, adresa: Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, Sky Office, a može se pogledati radnim danom od 9:00 do 11:00 i od 13:00 do 15:00 sati isključivo uz prethodnu najavu kontakt osobi: gospođi Kristini Bertović, tel.: 01/7007-007.
 
II
 
Kriterij za odabir ponude je najviša ponuđena kupoprodajna cijena, koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene.
 
III
 
Prodaja službenog vozila iz točke I. ovog Oglasa provest će se prikupljanjem pisanih ponuda.
 
Pravilna ponuda mora sadržavati:
  • Ime i prezime, adresu (naziv ulice, kućni broj, poštanski broj i grad), OIB ponuditelja, broj telefona
  • Iznos cijene koja se nudi, a koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene.
Ponuditelji ponude dostavljaju isključivo u zatvorenoj omotnici, osobno u prostorijama Pisarnice HAKOM-a, Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, 10110 Zagreb, tijekom uredovnog vremena od 8:30 do 11:30 i od 12:30 do 15:30 sati ili poštom na adresu: HAKOM, Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, 10110 Zagreb, s naznakom „Ponuda - NE OTVARATI - za kupnju vozila“. Ponude zaprimljene elektroničkom poštom neće se uzeti u razmatranje.

IV
 
Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“ i isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora.
 
V
 
Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici HAKOM-a najkasnije do ponedjeljka, 20. studenoga 2023. do 11:30 sati bez obzira na način dostave.
 
Povjerenstvo će istovremeno otvoriti sve ponude pristigle u navedenom roku te o svemu sastaviti Zapisnik i donijeti Odluku o odabiru, bez prisutnosti javnosti.
 
Sve ponude koje pristignu poslije roka, Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.
 
Dostavljena ponuda u roku, a koja ne sadrži sve elemente iz točke III. ovog oglasa smatrat će se nepravilnom ponudom, te će se uzeti u obzir slijedeća valjana ponuda prema Upisniku o zaprimanju ponuda.
 
U slučaju da više pravilnih ponuda ima istovjetne cijene, bit će odabrana ona ponuda koja je prva zaprimljena po redoslijedu zaprimanja u Upisniku o zaprimanju ponuda.
 
VI
 
Ponuditelju s najvišom cijenom valjane ponude dostavlja se Odluka o odabiru i ispostavlja se račun. Ponuditelj je dužan izvršiti uplatu na žiro račun Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, IBAN: HR74 2390 0011 1003 2017 3, najkasnije do 23. studenoga 2023. do 12:00 sati uz slanje dokaza o uplati na e-mail adresu: prodaja@hakom.hr.
 
Uz predočenje dokaza o uplati, zaključit će se Ugovor o kupoprodaji u prostorijama HAKOM-a, Ulica Roberta Frangeša-Mihanovića 9, 10110 Zagreb. Kontakt osoba: Nada Jelonjić.
 
Ukoliko osoba s najvišom valjanom ponudom propusti zadani rok za uplatu, smatrat će se da je odustala od kupnje vozila, a pravo kupnje ima slijedeći ponuditelj s najvišom cijenom valjane ponude prema Zapisniku povjerenstva i Upisniku o zaprimanju ponuda.
 
Porez na promet kao i sve ostale troškove koji nastanu, a vezani su uz sklapanje Ugovora o kupoprodaji, snosi kupac. HAKOM nije u sustavu PDV-a.
 
Kupac nakon uplate i zaključenja Ugovora o kupoprodaji može odmah preuzeti vozilo zajedno s pratećim dokumentima.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.