Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

HAKOM proveo redovno savjetovanje o zadovoljstvu korištenja usluge željezničkog prijevoza

Obrađeni podaci objavljeni su javno na mrežnim stranicama HAKOM-a.

ZAGREB, 20. veljače 2023. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je sukladno članku 27. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN br. 104/17), provela redovito savjetovanje kako bi se ispitalo zadovoljstvo korisnika uslugom željezničkog prijevoza.

Savjetovanje je provedeno anketiranjem korisnika željezničkog prijevoza putem predefiniranih online upitnika, koji su bili javno objavljeni i dostupni korisnicima željezničkog prijevoza od rujna do studenoga 2022. Također, provedeno je i terensko anketiranje korisnika usluga željezničkog prijevoza putnika metodom „licem u lice“ na željezničkim kolodvorima u pet gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin). U anketiranju je sudjelovalo 632 putnika i 20 korisnika željezničkog prijevoza tereta. Korisnici usluga ocjenjivali su kvalitetu pristupačnosti i dostupnost, kvalitetu usluge prijevoza te uslužnost prijevoznika i upravitelja infrastrukture.

U Republici Hrvatskoj tijekom 2022. godine djelovalo je 17 teretnih prijevoznika (13 aktivnih) i samo jedan željeznički putnički prijevoznik.

U zaključcima provedenih savjetovanja definirane su smjernice o najvećim nedostacima usluge željezničkog prijevoza putnika i tereta, ali isto tako i prednosti koje željeznički prijevoz ima. Sve navedeno može prijevoznicima predstavljati smjernice za poboljšanja njihovih usluga. Detaljne analize provedenih istraživanja mogu se vidjeti na niže navedenim poveznicama.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.