Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Hrvatski znanstvenici o 5G

HAKOM je etabliranim hrvatskim znanstvenicima koji se bave područjima povezanim s tehnologijom i utjecajem elektromagnetskih polja na zdravlje postavio pitanja koja se često postavljaju u javnosti.
 
U nastavku možete pronaći njihove odgovore. 
 
prof. dr. sc. Davor Bonefačić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Dr. sc. Davor Bonefačić redoviti je profesor u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER).
Bavi se znanstvenim istraživanjima u području aktivnih integriranih antena, malih i tekstilnih antena te radijskih komunikacija na ljudskom tijelu. Kao istraživač i voditelj sudjelovao je na šest europskih i osam nacionalnih znanstveno-istraživačkih projekata. Objavio je više od 100 znanstvenih radova, sudjelovao u organizaciji više desetaka znanstvenih međunarodnih skupova te uredio zbornike radova. Njegova stručna djelatnost uključuje procjenu i mjerenje izloženosti ljudi elektromagnetskim poljima visokih frekvencija, elektromagnetsku kompatibilnost te procjenu i potiskivanje elektromagnetskih interferencija u radiofrekvencijskim sustavima. Iz tih je područja izradio više desetaka stručnih studija i elaborata. Redoviti je član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i tajnik Odjela komunikacijskih sustava Akademije te član međunarodne udruge IEEE i više domaćih stručnih društava. Dobitnik je godišnje nagrade "Rikard Podhorsky" Akademije tehničkih znanosti Hrvatske za znanstveni doprinos u području razvoja malih i aktivnih integriranih antena te utvrđivanja izloženosti ljudi elektromagnetskom zračenju.
Poveznica na tekst odgovora
 
dr. sc. Mirta Milić, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Dr.sc. Mirta Milić je viša znanstvena suradnica na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, član Hrvatskog i Europskog toksikološkog društva, Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja te gost predavač na kolegiju Radiobiologija Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru znanstveno-stručne i nastavne aktivnosti proučava utjecaje (ponajviše genotoksičnost i mutagenost) raznih fizikalnih, kemijskih i bioloških agenasa i mehanizme utjecaja na zdravlje i genomsku stabilnost (oštećenja DNK i popravak oštećenja DNK) živih organizama, među ostalima i utjecaj izloženosti visokim i niskim dozama zračenja. Sudjelovala je u više domaćih i međunarodnih projekata, sudjelovala u organizaciji i vođenju međunarodnih skupova, član je uredništva u nekoliko međunarodnih časopisa te je autorica niza publikacija.
Poveznica na tekst odgovora
 
prof. dr. sc. Dragan Poljak, Fakultet elektrotehnike, strojarstve i brodogradnje, Split

Dr.sc. Dragan Poljak redoviti je profesor u trajnom zvanu na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. U okviru zanstveno-stručne i nastavne aktivnosti proučava probleme elektromagnetske kompatibilnosti, fizike plazme te elektromagnetsko-toplinske dozimetrije. Sudjelovao je u više domaćih i međunarodnih projekata, organizirao je veliki broj međunarodnih skupova, član je uredništva u nekoliko međunarodnih časopisa te je autor niza publikacija. Za svoj znanstveno-istraživački rad dobitnik je nekoliko međunarodnih i domaćih priznanja te državne nagrade za znanost, a u srpnju 2019. godine dodijeljena mu je međunarodna nagrada za iznimno znanstveno postignuće u New Orleansu. 
Poveznica na tekst odgovora
 
prof. dr. sc. Gordan Šišul, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Dr. sc. Gordan Šišul redoviti je profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Područje njegovog znanstvenog, nastavnog i stručnog interesa su elektroničke komunikacije s naglaskom na bežične komunikacijske mreže. Njegova uža specijalnost veže se uz obradbu signala u bežičnim komunikacijama te modeliranje i dimenzioniranje bežičnih sustava. Vodio je i sudjelovao u brojnim znanstvenim i stručnim projektima te vršio praktična mjerenja elektroničkih sustava i elektromagnetskih polja. 
Poveznica na tekst odgovora