Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Izmijenjen postupak prijave i uklanjanja smetnji baznih postaja televizijskom signalu

Ako se pojavila smetnja koja ometa kvalitetan prijam digitalnog televizijskog signala potrebno ju je prijaviti OiV-u. Utvrdi li se da je smetnja uzrokovana radom bazne postaje, operator je mora isključiti dok sam ne otkloni smetnju.  

ZAGREB, 30. kolovoza 2021. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) donijela je rješenje o uklanjanju smetnja prijmu digitalnog televizijskog signala. Rješenje predstavlja izmjenu i dopunu već uspostavljene procedure uklanjanja smetnja u slučajevima kada bazne postaje bazne postaje operatora pokretnih javnih komunikacijskih mreža ometaju prijam televizijskog DVB-T2 signala.

Dosadašnjim prelascima na digitalnu televiziju prenamijenio se dio radiofrekvencijskog spektra (694-862 MHz) koji se ranije upotrebljavao isključivo za televiziju, a sada se koristi za mreže pokretnih komunikacija. S obzirom na to da televizijski prijamnici i antenski sustavi mogu biti prilagođeni za prijam signala iz cijelog frekvencijskog pojasa 470-862 MHz, rad baznih postaja u određenim situacijama može uzrokovati smetnje televizijskom prijmu kod krajnjeg korisnika. HAKOM je još 2017. donio rješenje u kojem se utvrđuju obaveze operatora u postupku prijave i uklanjanja smetnji kao posljedice rada baznih postaja u frekvencijskom pojasu 790-862 MHz, ali kako su 12. kolovoza ove godine izdane dozvole za uporabu frekvencijskog pojasa 700 MHz (703-733/758-788 MHz) za mreže pokretnih komunikacija, postojeći postupak je izmijenjen da bi se obuhvatio i rad baznih postaja u frekvencijskom pojasu 700 MHz. HAKOM će i dalje, u okviru svojih ovlasti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, nadzirati provedbu postupka uklanjanja smetnja i uporabu radiofrekvencijskog spektra sukladno izdanim dozvolama.

Ako korisnici uoče smetnje u prijmu digitalne zemaljske televizije i sumnjaju da su uzrokovane puštanjem u rad bazne postaje, smetnju je potrebno prijaviti tvrtki Odašiljači i veze d.o.o. (OiV) putem službe za podršku korisnicima i prijavu smetnja (poveznica za prijavu). OiV zaprima sve prijave smetnji televizijskih gledatelja i zatim utvrđuje potencijalni uzrok smetnje (mogući su i drugi uzroci osim utjecaja baznih postaja). U slučaju da je smetnja uzrokovana radom bazne postaje, rješavanje smetnje tada je u obvezi operatora mreža pokretnih komunikacija, koji su pritom dužni isključiti baznu postaju do konačnog rješavanja uzroka smetnje.

Rješenje HAKOM-a može se pronaći na poveznici.
 

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.