Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Izmjene programa u korisničkim paketima operatora A1 Hrvatska

VIJEST

Promjena programskog sadržaja ne daje nužno korisnicima pravo na raskid pretplatničkog ugovora, ali korisnici koji smatraju da su oštećeni uvijek mogu podnijeti prigovor.

ZAGREB, 16. ožujka 2021. – Sukladno obavijesti koju je HAKOM zaprimio od operatora A1 Hrvatska, od 29. ožujka 2021. A1 ukida dio programa koji se nalaze u osnovnom paketu TV usluge te u ostalim paketima TV usluge. Umjesto tih programa A1 uključuje zamjenske programe u okviru iste naknade za paket na koji su korisnici pretplaćeni.

U Uvjetima korištenja A1 TV usluge, koji su sastavni dio pretplatničkog ugovora, propisano je da A1 može mijenjati raspored programa, između ostalog, i tako da dodaje ili izuzima pojedine programe iz paketa ili da pojedine programe iz paketa zamjenjuje novima, ili da prestane distribuirati pojedine programe koje distribuira u paketu ili pojedinačno ili da započne distribuirati nove programe, pa i da prestane ili započne distribuirati cijeli paket programa, a o izmjeni korisnici trebaju biti unaprijed obaviješteni. Zbog toga, ovakva promjena programskog sadržaja ne daje nužno korisnicima pravo na raskid pretplatničkog ugovora, jer je izmjena programskog sadržaja specifična i kao takva ne pogađa sve korisnike jednako, pogotovo iz razloga što će operator ponuditi i zamjenski sadržaj. Međutim, HAKOM ističe kako korisnici sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama mogu podnijeti prigovor vezano za izmjene, gdje će se od slučaja do slučaja razmatrati je li navedena promjena za pojedinog korisnika predstavlja i značajniju izmjenu pojedinog paketa programa koji se distribuira korisniku.

Više informacija o načinu podnošenja prigovora i rješavanju sporova između korisnika i operatora može se pronaći na poveznici.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.