Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Kako postati korisnik?Da bi mogli koristiti govornu uslugu i uslugu pristupa internetu potrebno je podnijeti zahtjev za aktivaciju usluge operatoru elektroničkih komunikacijskih usluga u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži ako želite koristiti uslugu uz ugovor (eng. postpaid)  ili ukoliko želite koristiti unaprijed plaćenu uslugu (eng. prepaid) potrebno je kupiti na prodajnom mjestu operatora ili u drugim trgovinama paket za korištenje navedene usluge.
 
Zahtjev se može podnijeti na prodajnom mjestu operatora, izvan poslovnih prostorija operatora, na daljinu putem telefona ili interneta. Ugovor se smatra sklopljenim kad operator prihvati korisnikov zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa (Zahtjev). Uvjetima ugovora može se odrediti razdoblje njegovog obveznog trajanja (ugovorna obveza) od jedne ili najviše dvije godine, a istekom kojeg ugovor i dalje traje (na neodređeno vrijeme) sve dok ga korisnik ili operator ne raskine.
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za uslugu putem telefona ili putem Internet trebate biti upućeni na opće potrošačko pravo i zaprimiti obavijest koja sadrži sve podatke o sklopljenom ugovoru. Ukoliko po primitku navedene obavijesti operatoru date svoju suglasnost za sklapanje ugovora, ugovor se smatra sklopljenim. Ukoliko se radi o ugovoru sklopljenom putem telefona, navedena obavijest treba sadržavati informaciju o načinima na koje možete operatoru potvrditi svoju suglasnost za sklapanje ugovora. Takav ugovor se smatra sklopljenim danom kada operatoru potvrdite svoju suglasnost na sklapanje ugovora. Korisnik ima pravo jednostrano raskinuti ugovor sklopljen daljinskim putem u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora. O tom pravu na raskid korisnik mora biti propisno obaviješten, a ako nije, pravo na raskid prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka prethodno navedenog roka od 14 dana od dana sklapanja ugovora.

Recite nam svoje mišljenje