Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Kako preseliti uslugu?

Preseljenje usluge

Možete uvijek zatražiti od operatora preseljenje usluge na novu lokaciju (preseljenje morate dokazati odgovarajućom ispravom). Ukoliko operator na traženoj lokaciji ne može isporučiti uslugu, imate pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid.

Ako vam operator može isporučiti uslugu na novoj lokaciji, niste u obvezi sklopiti novi pretplatnički ugovor uz ugovornu obvezu već možete nastaviti koristiti uslugu sukladno uvjetima postojećeg ugovora.

Recite nam svoje mišljenje