Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Koliko dugo mogu koristiti roaming usluge kao doma dok sam u inozemstvu?

Općenito pravilo je da sve dok provodite više vremena u svojoj matičnoj zemlji nego u inozemstvu, ili koristite svoj mobilni telefon više u matičnoj zemlji nego u inozemstvu, možete koristiti roaming usluge po domaćim cijenama kad god putujete unutar EU/EEA. Ovo se smatra pravednim korištenjem roaming usluga. Ako to nije slučaj, Vaš mobilni operator Vas može kontaktirati u slučaju kada uoči moguću zlouporabu temeljenu na ravnoteži roaming aktivnosti i domaće aktivnosti u razdoblju od 4 mjeseca. Ako provodite većinu vremena u inozemstvu i trošite više u inozemstvu nego doma u razdoblju od 4 mjeseca, ili ako operator utvrdi dugotrajnu neaktivnost određene SIM kartice koja se najviše, ako ne i isključivo, upotrebljava u roamingu ili ako operator utvrdi pretplatu istog korisnika u roamingu na višestruke SIM kartice i njihovu uzastopnu uporabu, operator Vas može zatražiti da unutar narednih 14 dana pojasnite razloge takvog korištenja usluge u roamingu. Ako nastavite koristiti roaming usluge više nego domaće, Vaš operator Vam može početi naplaćivati dodatnu roaming naknadu za sav roaming promet, a ona ne smije biti viša od Uredbom utvrđenih maksimalnih veleprodajnih roaming naknada o čemu će korisnik biti obaviješten.