Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Nakladnici

Popis nakladnika djelatnosti radija i televizije možete naći ovdje:
Za odašiljanje programa radija ili televizije u analognoj i digitalnoj tehnologiji putem zemaljske mreže odašiljača, nakladnik (proizvođač programskog sadržaja) mora imati koncesiju.

Vezano uz česte upite o načinu dobivanja koncesije za obavljanje djelatnosti radija ili televizije, a s obzirom da u postupku sudjeluju dvije agencije, Agencija za elektroničke medije (AEM) i HAKOM, ovom uputom vam želimo ukazati na ispravnu proceduru.

Postupak dodjele koncesija za obavljanje djelatnosti radija i televizije propisan je Zakonom o elektroničkim medijima i Zakonom o koncesijama, a provodi ga Agencija za elektroničke medije.
HAKOM izrađuje tehničku podlogu na temelju koje se dodjeljuju koncesije.
Tehnička podloga sadrži osnovne podatke o pokrivanju mreže odašiljača (u analognoj tehnologiji-popis odašiljača, u digitalnoj tehnologiji-slobodni kapacitet) na temelju kojih se određuje zemljopisno područje koncesije (država, regija, županija, grad/općina).

Osoba zainteresirana za dobivanje koncesije svoj zahtjev treba uputiti Agenciji za elektroničke medije koja će, u slučaju da postoje tehnički uvjeti, raspisati javni natječaj.
Javni natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti radija u analognog tehnologiji raspisuje se za svaku slobodnu radijsku frekvenciju ili više radijskih frekvencija koje čine zasebnu koncesiju.
Javni natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti radija ili televizije u digitalnoj tehnologiji raspisuje se za svaki slobodni prijenosni kapacitet zasebnog radijskog ili televizijskog programa unutar multipleksa.

Postojanje tehničkih uvjeta, odnosno trenutno slobodnih frekvencija i slobodnih prijenosnih kapaciteta za pokrivanje određenog zemljopisnog područja možete provjeriti ovdje:
Agencija za elektroničke medije donosi Odluku o raspisivanju natječaja i Odluku o dodjeli koncesije, a objavljuje ju u Narodnim novinama.
Na temelju odluke o dodjeli koncesije provodi se tehnički pregled ispunjavanja uvjeta koncesije, a obavlja ga HAKOM na zahtjev nakladnika.
Za obavljanje djelatnosti radija u analognoj tehnologiji potrebno je na temelju odluke o dodjeli koncesije ishoditi od HAKOM-a:
dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji (potrebni ispuniti Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji) i, ukoliko postoji potreba za povezivanjem odašiljača mikrovalnom vezom radi prijenosa modulacije, dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi (potrebno ispuniti Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi).
Za obavljanje djelatnosti radija ili televizije u digitalnoj tehnologiji, nositelj dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra je operator mreže, te nakladnik nema potrebu ishoditi dodatne dokumente od HAKOM-a.