Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Neželjene elektroničke komunikacije

Neželjene elektroničke komunikacije su propisane Čl. 107 Zakona o elektroničkim komunikacijama
 
Izravna promidžba i prodaja, uporabom automatskih elektroničkih komunikacijskih sustava, uključujući SMS i MMS poruke, dopuštena je samo uz prethodno pribavljenu privolu fizičke osobe - pretplatnika ili korisnika usluga. 

Svako slanje promidžbenih SMS ili MMS poruka mora biti obavljeno s isključivo registriranih brojeva koji ne prikrivaju identitet pošiljatelja, a korisniku u poruci mora biti jasno navedeno kako spriječiti svaku daljnju komunikaciju i to bez ikakve naknade ili troška za korisnika.

Česti su primjeri kršenja navedenog članka Zakona putem slanja SMS poruka čiji je sadržaj neprimjeren djeci i maloljetnicima ili predstavlja promidžbu političkih stranaka.

Što učiniti ako Vam netko šalje promidžbene SMS ili MMS poruke protivno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, pogotovo ako je prikriven pošiljatelj?

Pošaljite prijavu na adresu elektroničke pošte nezeljeni.sms@hakom.hr. U prijavi navedite broj s kojeg ste primili poruku, datum i vrijeme primitka poruke, Vaš broj, Vaše ime i prezime te sadržaj poruke iz kojeg je vidljivo da se radi o promidžbi. Ako imate mogućnost, ove informacije pošaljite kao sliku zaslona telefona koji prikazuje primljenu poruku te je priložite svojoj prijavi. Nakon provjere Vaše prijave, broj će biti blokiran u najkraćem mogućem vremenu.
 
Slika pokazuje primjer neželjene SMS poruke sadržaja za odrasle koja je poslana sa broja koji je zlouporabljen za slanje SMS poruka. Broj je po prijavi isključen iz mreže operatora.

Što učiniti ako Vas netko naziva reklamirajući svoj proizvod ili uslugu, a niste mu dali privolu?

U ovom slučaju, koji je značajno rjeđi u odnosu na SMS-ove, možete slučaj pismeno prijaviti inspekciji HAKOM-a ili obavijestiti svog operatora. Pri slanju prijave HAKOM-u, navedite što više podataka o samim pozivima i pozivatelju te navedite Vaše podatke: ime i prezime, broj telefona na koji stižu pozivi, operatora kod kojeg imate ugovorenu javnu govornu uslugu te Vaš kontakt.