Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Nova korisnička prava

Nova prava od 1. siječnja 2020.

Isti načini sklapanja i raskida ugovora - operatori su obvezni omogućiti raskid pretplatničkog ugovora na isti način na koji omogućavaju sklapanje ugovora (npr. elektroničkim putem, putem telefona…), bez uvjetovanja načina raskida ugovora načinom sklapanja istog (npr. ako operator korisnicima omogućava sklapanje ugovora putem telefona, onda mora omogućiti raskid ugovora putem telefona i korisniku koji je ugovor sklopio u poslovnici operatora).

Operator mora u općim uvjetima poslovanja navesti sve načine na koje korisnik može raskinuti ugovor te dokumentaciju (podatke) koja je potrebna za identifikaciju korisnika.

Raskid bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid – ostvaruje se u sljedećim slučajevima:
  • Ukoliko korisnik prilikom sklapanja ugovora u poslovnici operatora ne dobije sastavne dijelove ugovora nego se iste obveže preuzeti na mrežnim stranicama operatora, tada ugovor može raskinuti bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid u roku od 3 dana od dana sklapanja ugovora. Ako je prilikom sklapanja ugovora kupljen uređaj, isti se mora vratiti tvornički zapakiran.
  • Za ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija ili putem sredstava daljinske komunikacije (putem interneta ili telefona) i dalje vrijede stara pravila propisana Zakonom o zaštiti potrošača te korisnik ima pravo na raskid ugovora u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora.
  • Korisnik ima pravo na raskid ugovora bez naplate naknade za prijevremeni raskid u slučaju ako operator ugovorenu uslugu ne pruža sukladno uvjetima konkretnog ugovora.

Važni rokovi za operatore – Rok za raskid ugovora u nepokretnim mrežama je maksimalno 5 radnih dana, dok je rok za raskid ugovora u pokretnim mrežama 1 radni dan. Rok za realizaciju usluge u nepokretnoj mreži, kao i rok za realizaciju promjene operatora u nepokretnoj mreži je maksimalno 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Prijenos ugovora s jedne na drugu osobu se mora obaviti u maksimalnom roku od 3 radna dana, dok se privremeno isključenje usluga temeljem zahtjeva korisnika mora obaviti u roku od najviše 5 radnih dana osim ako je korisnik sam zatražio kasniji datum privremenog isključenja.

Informacije o uvjetima prijevremenog raskida ugovora - Operator je obvezan najkasnije u roku od 2 radna dana u zatraženom obliku dati korisniku informaciju o iznosu dugovanja u slučaju prijevremenog raskida ugovora te načinu uplate pri čemu korisnik treba dobiti detaljne informaciju o ostvarenim popustima na proizvode i usluge, kao i o mjesečnim naknadama za ostatak razdoblja obveznog trajanja pretplatničkog ugovora.

Zahtjev se može  podnijeti usmeno, pisanim ili elektroničkim putem, pri čemu informacija o iznosu dugovanja mora sadržavati datum izračuna te datum početka i kraja ugovorne obveze.
 
Kvarovi - operator je kvar na opremi dodijeljenoj korisniku obvezan ukloniti u roku od 5 dana, a sve druge kvarove iz područja svoje odgovornosti u roku od maksimalno 15 dana od dana prijave kvara. Ukoliko operator kvar ne otkloni u navedenim rokovima, korisnik ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid, odnosno, ukoliko nije iskoristio prethodno navedeno pravo raskida ugovora, korisnik ima pravo na obeštećenje u visini od 240,00 kuna po danu za svaki započeti dan kašnjenja do dana otklona kvara (za najviše 15 dana kašnjenja).

Korisnik navedena prava ima ukoliko kašnjenje u otklonu kvara nije bio uzrokovano višom silom, krivnjom korisnika ili postupanjem treće strane kojim je onemogućen pristup infrastrukturi i/ili mreži u svrhu otklona kvara. Nakon prijave kvara, operator je obvezan u svakom trenutku korisniku telefonskim i/ili elektroničkim putem omogućiti praćenje statusa prijave kvara.
 
Univerzalna usluga – u okviru univerzalne usluge svi korisnici na području Republike Hrvatske imaju pravo pristupa internetu brzinom od najmanje 4 Mbit/s. Istu je obvezan pružati operator univerzalnih usluga, odnosno  Hrvatski Telekom. Socijalno ugrožena skupina krajnjih korisnika, kao i posebne skupine krajnjih korisnika (civilni invalidi, ratni i vojni invalidi i dr.) i dalje ostvaruju pravo na posebne popuste određenih paketa usluga.
 
Mjerenje brzine i kvalitete usluge pokretnog interneta - Mjerenje brzine i kvalitete pokretnih mreža besplatnom aplikacijom HAKOMetar Plus ne troši korisnikov podatkovni promet za prvih 10 mjerenja u mjesecu (nova verzija aplikacije je dostupna za preuzimanje putem Apple App Store ili Google Play Store).

Aplikacija mjeri brzinu uploada, downloada, PING, jačinu signala, ali i mnoge druge parametre mreže. Posebnost ove aplikacije je prikaz statistike mjernih rezultata te prikaz mjerenja na karti. Također, aplikacija na temelju korisničkih mjerenja prikazuje kvalitetu signala svih mreža, koji se mogu pronaći na poveznici.