Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Numeriranje i adresiranje

HAKOM u svom djelokrugu rada ima obvezu upravljanje adresnim i brojevnim prostorom u Republici Hrvatskoj. S obzirom da je adresni i brojevni prostor prirodno ograničeno opće dobro, potrebno je osigurati razložnu, ravnomjernu i djelotvornu uporabe adresa i brojeva. Upravljanje adresnim i brojevnim prostorom obavlja se na temelju međunarodnih propisa te međunarodnih ugovora i sporazumima koji obvezuju Republiku Hrvatsku. HAKOM upravlja adresnim i brojevnim prostorom te planira uporabu i provodi dodjelu adresa i brojeva u skladu s Planom adresiranja i Planom numeriranja.

HAKOM je započeo dodjelu kratkih kodova za SMS/MMS usluge s 1. rujnom 2013. U roku od tri mjeseca od početka dodjele kratkih kodova za SMS/MMS usluge operatori koji su imali aktivirane peteroznamenkaste kratke kodove za SMS/MMS usluge imali su isključivo pravo na dodjelu šesteroznamenkastih kratkih kodova za SMS/MMS usluge koji imaju jednak raspored znamenaka kao peteroznamenkasti koje koriste, ali uvećani za jednu znamenku koja označava vrstu usluge. Nadalje, operatori su prilikom zamjene kratkog koda novim mogli aktivirati i neki novi kratki kod koji nema sličan raspored znamenaka kao peteroznamenkasti. Ovim putem obavještavamo operatore koji aktiviraju kratke kodove, uz naknadu koju su sukladno Pravilniku o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a dužni platiti HAKOM-u, imaju obvezu plaćanja naknade aktivacije operatorima javno dostupne telefonske usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži osim u slučaju kada se vrši migracija na način da se postojeći peteroznamenkasti kratki kod zatvara istog dana kada se aktivira novi šesteroznamenkasti kratki kod.

HAKOM navedene planove donosi nakon provedenog postupka javne rasprave vodeći računa o potrebama operatora i korisnika usluga. Adrese i brojeve HAKOM dodjeljuje primarnom dodjelom operatorima. Sekundarnom dodjelom operatori adrese i brojeve dodjeljuju drugim operatorima ili krajnjim korisnicima usluga.
 
Zahtjev za dodjelu adresa i brojeva operator dostavlja na propisanom obrascu. HAKOM će usvojiti zahtjev za dodjelu adresa i brojeva u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva, ako je ispravno podnesen i ako su adrese i brojevi raspoloživi i u skladu s Planom adresiranja i Planom numeriranja.
  
Napomena
Upravljanje vršnom nacionalnom internetskom domenom Republike Hrvatske (».hr« domenom) u nadležnosti je javne ustanove Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, kojoj je nadležna međunarodna organizacija dodijelila ovlast za upravljanje nacionalnim domenskim prostorom - www.carnet.hr.