Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Adresni i brojevni prostor

HAKOM-u je povjerena zadaća upravljanja adresnim i brojevnim prostorom u elektroničkim komunikacijama kao prirodno ograničenim općim dobrom čija je djelotvorna uporaba od nacionalnog interesa Republike Hrvatske. To podrazumijeva neprekidno praćenje stanja na tržištu, pravovremenu izradu Plana adresiranja i Plana numeriranja, pravovremenu dodjelu adresa i brojeva te donošenje potrebnih propisa koji omogućavaju korisnicima prijenos i upotrebu brojevnog i adresnog prostora. HAKOM-ova odgovornost je i centralna administrativna baza prenesenih brojeva (CABP) i aplikacija e-Prenosivost te se brine o njezinu održavanju i razvoju prateći želje korisnika i operatora za optimalnu upotrebu. HAKOM je odgovoran i za bazu adresnog brojevnog prostora RH (sustav e-Operator), koja se redovito održava kako bi operatorima elektronički bilo omogućeno podnošenje zahtjeva za dodjelom, zahtjeva za oduzimanjem ili zahtjeva za prijenosom prava na uporabu adresa i/ili brojeva. Transparentna, objektivna, ravnomjerna i nepristrana dodjela adresa i brojeva operatorima u svakom trenutku omogućava ravnopravno natjecanje na tržištu elektroničkih komunikacija.

HAKOM donosi Plan adresiranja  i Plan numeriranja  nakon provedenog postupka javne rasprave vodeći računa o potrebama operatora i korisnika usluga. Adrese i brojeve HAKOM dodjeljuje primarnom dodjelom operatorima. Sekundarnom dodjelom operatori adrese i brojeve dodjeljuju drugim operatorima ili krajnjim korisnicima usluga.
 
Zahtjev za dodjelu adresa ili brojeva operator podnosi HAKOM-u na elektroničkom obrascu putem sustava e-Operator. HAKOM će usvojiti zahtjev za dodjelu adresa ili brojeva i donijeti odluku o dodjeli adresa ili brojeva u najkraćem mogućem roku, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani člancima 130 i 132 Zakona o elektroničkim komunikacijama.
 
Napomena:
Upravljanje vršnom nacionalnom internetskom domenom Republike Hrvatske („.hr“ domenom) u nadležnosti je javne ustanove Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, kojoj je nadležna međunarodna organizacija dodijelila ovlast za upravljanje nacionalnim domenskim prostorom - www.carnet.hr.