Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Obaveza prijave WiFi (WAS/RLAN) radijskih postaja koje koriste frekvencijski pojas 5470-5725 MHz s vanjskim antenama

VIJEST
 
Zbog osiguravanja neometanog rada radara te osiguravanja učinkovitijeg nadzora tržišta, izmijenjeni su uvjete uporabe frekvencijskog pojasa 5470 – 5725 MHz te se u tu svrhu izdaje nova opća dozvola broj OD-201, čime prestaje vrijediti opća dozvola OD-87.

ZAGREB, 9. svibnja 2018. - Opća dozvola određuje ograničenja koja bi tako trebala omogućiti rad čim većem broju tih uređaja, istovremeno smanjujući mogućnost pojave smetnji drugim sustavima s kojim dijele frekvencijski pojas. Parametri propisani općom dozvolom su pažljivo određeni i rezultat su detaljnih analiza kompatibilnosti provedenih na europskoj razini, te se njihovom primjenom maksimizira broj uređaja koji istovremeno mogu neometano raditi.

Zbog najavljene uporabe meteoroloških radara u frekvencijskom pojasu 5470 – 5725 MHz, HAKOM je izmijenio uvjete uporabe za WAS/RLAN uređaje u tom području. Od ranije je već obavezna uporaba dinamičkog odabira frekvencija te je ograničena najviša dopuštena izračena snaga. Ono što je novo u odnosu na ranije je da su zbog boljeg nadzora i kontrole radiofrekvencijskog spektra korisnici obavezni prijaviti postavljanje radijskih postaja koje se upotrebljavaju na otvorenim prostorima (do sada je postojala samo obaveza prijave ukoliko se putem tog spektra pružala usluga) i obaveza uporabe SSID identifikatora s brojem koji će HAKOM dodijeliti.

Svi koji koriste  navedene uređaje obavezni su HAKOM-u prijaviti radijske postaje s antenama na otvorenom prostoru, što do sada nije bio slučaj. Također, naglašavamo da određene jedinice lokalne samouprave na svojim područjima pružaju uslugu besplatnog interneta građanima putem uređaja koji koriste frekvencijski pojas 5470-5725 MHz te izdavanjem navedene opće dozvole također postaju obavezni HAKOM-u prijaviti radijske postaje s antenama na otvorenom prostoru.

Postupak prijave je jednostavan te se ostvaruje slanjem ispunjenog obrasca na prijava_opce@hakom.hr.

Usklađenje je potrebno obaviti do 31. listopada 2018.

Kako bi se osigurala uporaba spektra u skladu s propisima i time omogućila uporaba navedenih uređaja svim korisnicima pod jednakim uvjetima, u narednom periodu HAKOM će provoditi pojačani nadzor i kontrolu tih radijskih postaja.
 
Više informacija dostupno je na poveznici


                                                                                            # # #
 
Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
 
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr
 
 
O HAKOM-u:
 
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.