Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Objavljeno godišnje izvješće o pregledu tržišta željezničkih usluga

IRG-Rail-ovo izvješće daje godišnji pregled razvoja tržišta i gospodarskih uvjeta u željezničkom sektoru te usporedbu razvoja i konkurentnosti željezničkog tržišta tijekom vremena.
 
ZAGREB, 17. travnja 2023. – Skupina neovisnih regulatornih tijela za željeznicu IRG-Rail (Independent Regulators’ Group – Rail) koja okuplja regulatorna tijela za željeznicu iz 31 europske države, među kojima je i HAKOM, objavila je svoje 11. godišnje izvješće o pregledu tržišta željezničkih usluga. Izvješće pokriva 2021. godinu i uključuje podatke prikupljene iz svih zemalja članica IRG-Rail-a.

Ovo izvješće sastoji se od dva dokumenta i to od „Glavnog izvješća“, koje predstavlja ukupne rezultate na europskoj razini i „Radnog dokumenta“, koji daje pojedinosti specifične za pojedinu državu i usporedbu među državama. Glavno izvješće sadrži godišnji pregled razvoja tržišta i gospodarskih uvjeta u željezničkom sektoru te usporedbu razvoja i konkurentnosti željezničkog tržišta tijekom vremena. Svako izvješće o praćenju tržišta fokusira se na jednu ili više tema, a fokus ovog izvješća je na utjecaju pandemije na europsko željezničko tržište i usporedbi s godinom prije COVID-19 te na oporavku europskog tržišta u 2021. Dokumenti se mogu vidjeti na poveznici.

IRG-Rail od 2013. objavljuje godišnja izvješća o pregledu tržišta željezničkih usluga, koja priprema Radna grupa za praćenje tržišta (Market Monitoring Working Group).

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.