Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnički kutak

Obveze gospodarskih subjekata prilikom stavljanja radijske opreme na tržište

Proizvođači
 
Proizvođač je obvezan osigurati da je radijska oprema izrađena tako sa njome može rukovati u najmanje jednoj državi članici Europske unije, a da se ne prekrše primjenjivi zahtjevi o uporabi radiofrekvencijskog spektra. Proizvođač je obvezan sastaviti tehničku dokumentaciju iz članka 23. Pravilnika o radijskoj opremi (NN 49/16) i provesti ili osigurati provedbu primjenjivog postupka ocjenjivanja sukladnosti iz članka 19. navedenog Pravilnika. Ako je tim postupkom dokazana sukladnost radijske opreme s propisanim zahtjevima, proizvođač sastavlja EU izjavu o sukladnosti i stavlja oznaku CE.
Uvoznici
 
Dok su proizvođači dužni osigurati sukladnost proizvoda i staviti oznaku CE na proizvod, uvoznici se moraju pobrinuti da proizvodi koje stavljaju na tržište ispunjavaju primjenjive zahtjeve te da nisu opasni za građane EU-a. Uvoznici moraju provjeriti je li proizvođač iz treće zemlje poduzeo potrebne korake i može li na zahtjev staviti dokumentaciju na raspolaganje.
Distributeri
 
Distributeri moraju imati osnovno poznavanje pravnih zahtjeva, uključujući koji proizvodi moraju nositi oznaku CE i za koje proizvode mora biti raspoloživa popratna dokumentacija, te su dužni prepoznati proizvode koji vidljivo nisu u skladu sa zahtjevima. Dužni su biti u mogućnosti nadležnim nacionalnim tijelima dostaviti dokaze da su postupali s dužnom pažnjom i da su od proizvođača ili uvoznika dobili potvrdu da su poduzete sve potrebne mjere kojima mora udovoljavati radijska oprema koja se stavlja na tržište. Distributer uz to mora biti u mogućnosti nadležnim nacionalnim tijelima pružiti pomoć u naporima za prikupljanje potrebne dokumentacije.

Napomena: Obveze gospodarskih subjekata prilikom stavljanja radijske opreme na tržište detaljno su propisane u Poglavlju II. Pravilnika o radijskoj opremi (NN 49/16)