Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnički kutak

Oznaka CE


Oznaka CE je oznaka kojom proizvođač označuje da je radijska oprema u skladu s primjenjivim zahtjevima utvrđenima zakonodavstvom EU-a o usklađivanju koje predviđa njezino stavljanje.
Ona vrijedi za proizvode koji su proizvedeni na području EU-a i izvan njega, a koji se zatim stavljaju na tržište na području EU-a.
 
Koje zahtjeve treba ispuniti proizvod da bi bio označen CE oznakom?
1. Osnovni zahtjevi na razini EU-a za proizvod

Zahtjevi na razini EU-a utvrđeni su u direktivama koje obuhvaćaju različite proizvode ili sektore proizvoda, primjerice:
  • igračke
  • električni uređaji
  • strojevi
  • medicinski proizvodi
  • radijska oprema, itd.
Tim se direktivama utvrđuju osnovni zahtjevi koje proizvodi moraju ispunjavati. 
2. Utvrdite ispunjava li proizvod posebne zahtjeve
 
Zadaća je proizvođača da provjeri ispunjava li proizvod sve pravne zahtjeve na razini EU-a. Ako za proizvod postoje usklađene europske norme kojih se tijekom postupka proizvodnje proizvođač pridržava, smatrat će se da je proizvod u skladu sa zahtjevima utvrđenima u odgovarajućim direktivama EU-a.
Korištenje normama na dobrovoljnoj je osnovi – niste obvezni koristiti se njima. Možete odabrati i druga tehnička rješenja kako bi se ispunili osnovni zahtjevi utvrđeni u odgovarajućoj direktivi EU-a.
 
3. Utvrdite mora li proizvod ispitati prijavljeno tijelo
 
Posebna tijela za ocjenu sukladnosti („prijavljena tijela") moraju provjeriti sukladnost određenih proizvoda s posebnim tehničkim zahtjevima. To nije obvezno za sve proizvode. Kako bi saznali kojem se tijelu obratiti u pojedinom slučaju, koristite se bazom podataka „Nando".
 
Definicija „Nando" baze može se naći na sljedećoj poveznici:

Nando

NANDO Informacijski sustav je baza podataka u kojoj su dostupne informacije o prijavljenim tijelima svih država članica EU.
 
Putem NANDO Informacijskog sustava država članica EU obavještava EK i ostale države članice da prijavljeno tijelo ispunjava zahtjeve za obavljanje postupaka ocjenjivanja sukladnosti za određeno područje.
4. Ispitajte proizvod

Ako proizvod ne mora ispitati neovisno tijelo, proizvođač je dužan provjeriti je li proizvod u skladu s tehničkim zahtjevima. To podrazumijeva procjenu i dokumentiranje mogućih rizika koji nastaju pri uporabi proizvoda.
5. Sastavite tehničku dokumentaciju

Tehnička dokumentacija mora sadržavati sve dokumente kojima se dokazuje sukladnost proizvoda s tehničkim zahtjevima.
6. Stavite oznaku CE i sastavite izjavu o sukladnosti
Naposljetku možete staviti oznaku CE na proizvod. Oznaka mora biti vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. Ako je u 3. koraku bilo potrebno sudjelovanje prijavljenog tijela, na proizvod je potrebno staviti i identifikacijski broj tog tijela. Isto tako potrebno je sastaviti i potpisati izjavu EU-a o sukladnosti u kojoj se navodi da proizvod ispunjava sve pravne zahtjeve.