Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Pokretna radijska postaja

Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pokretnu radijsku postaju
Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra podnosi se HAKOM-u u pisanom obliku.
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole potrebno je:
  • Ispravno popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pokretnu radijsku postaju; 
  • Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti sljedeće:
    • Tehničku dokumentaciju za pokretnu radijsku postaju u skladu s člankom 13. stavcima 1., 2., 4., 5. i 7. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra( "NN" 45/12, "NN" 50/12, "NN" 97/14, "NN" 116/17 i "NN" 129/19). Tehnička dokumentacija prilaže se ukoliko se dozvola izdaje prvi put ili se izdaje s izmijenjenim tehničkim parametrima.
    • Presliku prethodno izdane dozvole za navedenu radijsku postaju (ukoliko je prethodna izdana).
    • Presliku potvrde ili neke druge javne isprave koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB)(1)

(1) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u nije ih obvezan za naredne dozvole ponovno dostavljati.
 
Napomena:
Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra uplaćuje se na pisani zahtjev HAKOM-a u trenutku rješavanja zahtjeva.