Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Produljenje javne rasprave o prijedlogu odluke o određivanju nove vrijednosti WACC-a

Javna rasprava bit će otvorena do 2. rujna 2022.

ZAGREB, 11. kolovoza 2022. - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) produljila je trajanje javne rasprave o odluci o određivanju nove vrijednosti prosječnog ponderiranog troška kapitala (eng. Wighted average cost of capital - WACC). Umjesto do 22. kolovoza, javna rasprava otvorena je do 2. rujna i može joj se pristupiti putem poveznice.

WACC je u osnovi zbroj troška duga i troška kapitala, izračunat kao ponderirani prosjek prema njegovom postotku u vrijednosti tvrtke. Primjenjuju se u izračunu troškovno usmjerenih cijena usluga operatora koji su proglašeni operatorima sa značajnom tržišnom snagom na mjerodavnim tržištima i kojima je određena regulatorna obveza nadzora cijena, kao i u drugim slučajevima kada su operatori obvezni primjenjivati načelo troškovne usmjerenosti cijena na temelju odredaba Zakona o elektroničkim komunikacijama (ZEK-a) i/ili odluke HAKOM-a.

Izračun WACC-a uključuje sljedeće parametre: nerizičnu stopu (RF), premiju na specifični rizik kompanije (DP), koeficijent Beta (β), premiju tržišnog rizika (ERP), omjer zaduženosti i stopu poreza na dobit.

 

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.