Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Radijske postaje u satelitskoj službi koje rade prema općoj dozvoli (SNG)

NAPUTAK za Prijavu početka radijskih postaja u satelitskoj službi koje rade prema općoj dozvoli
 
U općim dozvolama definirani su tehnički uvjeti prema kojima se pojedine vrste radijskih postaja smiju koristiti bez pribavljanja pojedinačnih dozvola za rad od HAKOM-a (tj. za svaku radijsku postaju pojedinačno).
 
Općim dozvolama OD-93 (radijske postaje koje se koriste za satelitsko prikupljanje vijesti – SNG), OD-94 i OD-95 (VSAT satelitski terminali), odnosno OD-100 i OD-101 (zemaljske postaje na plovilu u nepokretnoj satelitskoj službi) definirani su tehnički uvjeti prema kojima su SNG, zemaljske postaje na plovilima i VSAT radijske postaje izuzete od izdavanja pojedinačnih dozvola. Usprkos tome, dužni ste HAKOM-u prije puštanja u rad tih radijskih postaja, prijaviti postavljanje tih radijskih postaja putem aplikacije e-Prijava RP.
Napomena:
Ukoliko pojedine SNG ili VSAT radijske postaje ne zadovoljavaju tehničke uvjete iz općih dozvola OD-93, OD-94 i OD-95, odnosno OD-100 i OD-101, potrebno je za njih od HAKOM-a zatražiti izdavanje pojedinačnih dozvola.