Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Satelitska služba

Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u satelitskoj službi
 
Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra podnosi se HAKOM-u u pisanom obliku.
 
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole potrebno je:
 
  • Ispravno popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u satelitskoj službi;
  • Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti sljedeće:
    • Tehničku dokumentaciju u satelitskoj službi u skladu s člankom 13. stavcima 1., 2., 3., 4., 5., 10. i 11. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra ("NN" 45/12"NN" 50/12"NN" 97/14"NN" 116/17"NN" 129/19 i "NN" 139/21). Tehnička dokumentacija prilaže se ukoliko se dozvola izdaje prvi put ili se izdaje s izmijenjenim tehničkim parametrima. 
    • Presliku prethodno izdane dozvole za navedenu radijsku postaju (ukoliko je prethodna izdana).
    • Presliku potvrde ili neke druge javne isprave koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB)(1)
 
(1) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u nije ih obvezan za naredne dozvole ponovno dostavljati.


Napomena:
Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra uplaćuje se na pisani zahtjev HAKOM-a u trenutku rješavanja zahtjeva.