Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Što je univerzalna usluga?

Univerzalne usluge moraju biti dostupne svim krajnjim korisnicima po pristupačnoj cijeni na cijelom području Republike Hrvatske.

Univerzalne usluge obuhvaćaju jednu ili više slijedećih usluga:
 
  • Pristup javnoj telefonskoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji koji omogućuje krajnjim korisnicima:slanje i primanje mjesnih, međumjesnih ( nacionalnih ) i međunarodnih telefonskih poziva,
  • komunikaciju putem telefaksa
  • podatkovnu komunikaciju uz brzine prijenosa podataka koje omogućuju djelotvoran pristup internetu
  • pristup najmanje jednom sveobuhvatnom imeniku
  • pristup javnim telefonskim govornicama
  • posebne mjere za osobe s invaliditetom
  • posebne cjenovne sustave prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina