Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Što su usluge sa pozivnim brojem 06x ? Kako koristiti usluge s posebnom tarifom?

Usluge čiji pozivni broj počinje sa numeracijom 06x su usluge s posebnom tarifom koje se u pravilu naplaćuju po cijeni koja je iznad cijene poziva Vašeg operatora za tarifni paket koji koristite.

Prije pozivanja navedenih brojeva molimo pažljivo pročitajte sve o usluzi koju želite koristiti. Posebnu pozornost obratite na cijenu i način plaćanja:
  • po pozivu - pri čemu se naplaćuje svaki poziv neovisno tko ili što Vam se javlja na drugoj strani
  • po minuti razgovora - naplaćuje se svaka minuta razgovora 
Operatorima usluga s posebnom tarifom, a radi Vaše zaštite, uvedena je obveza najave cijene i pauze u trajanju od najmanje 2 sekunde kako biste mogli odustati od korištenja usluge prije početka naplate.
 
U slučaju da ova najava izostane molimo uputite prigovor svom operatoru od kojeg ste dobili račun sa naplatom usluge, pričekajte dovršetak postupka i javite se i na kontakt adresu HAKOM-a.
 
Također je operator obvezan na Vaš zahtjev staviti zabranu korištenja usluga s posebnom tarifom kako ne bi došlo do eventualne zlouporabe od strane osoba koje imaju pristup Vašem priključku/broju.
 
HAKOM Vas štiti od mogućih zlouporaba u korištenju ove vrste usluga na način da je vrlo precizno propisano ponašanje operatora prilikom pružanja ovih usluga, no od zavaravajućih sadržaja usluge i primamljivih poziva na korištenje morate se zaštiti sami.