Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

Suradnja s Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER)

Zaštita osoba s invaliditetom kao korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga

S ciljem osiguranja preduvjeta i poduzimanja aktivnosti u svrhu uključivosti i promicanju uključivosti osoba s invaliditetom u digitalnom društvu, HAKOM u suradnji s FER-om provodi čitav niz aktivnosti. Osim godišnjih sastanaka na kojima se susreću predstavnici udruga osoba s invaliditetom, kao i predstavnici operatora, državnih institucija, civilnih udruga i akademske zajednice, kako bi zajednički ukazali na probleme i moguća poboljšanja, neprekidno se radi i na razvoju novih aplikativnih rješenja. U suradnji s FER-om, pokrenut je i zanimljiv projekt čiji je cilj podići svijet o poteškoćama s kojima se u digitalnom svijetu susreću osobe s invaliditetom.

U sklopu istraživačkog projekta “Pogled u budućnost 2020.” HAKOM i FER su programirali i postavili aplikaciju „Kviz“, koja ima više ciljeva. Prvi i najvažniji je informirati potrošače, posebno osobe s invaliditetom, o njihovim pravima u svijetu mrežnih tehnologija. Drugi, ništa manje važan cilj aplikacije, jest podići svijest o preprekama s kojima se susreću osobe s invaliditetom pri korištenju tih usluga. Pokretanjem ˝Kviza˝, korisnik provjerava svoje znanje o općim pravima korisnika elektroničkih komunikacija te posebno o pravima osoba s invaliditetom.

Tijekom rješavanja „Kviza“ korisnik može uključiti simulacije motoričkih, vizualnih ili kognitivnih poteškoća i tako dobiti dojam kako ove stranice vide osobe s različitim poteškoćama. „Kviz“ uključuje i smjernice web dizajnerima kako smanjiti prepreke za korisnike koji imaju prikazane poteškoće, a ima također i mogućnost odabira crno - bijelog dizajna svih stranica s najvećim kontrastom pozadine i teksta, mogućnost povećanja veličine teksta te je ozvučen i prilagođen pokretanju u preglednicima malih pokretnih uređaja.  
 

HAKOM i FER održali drugi skup na temu ˝Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu˝

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) i Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) održali su 29. studenoga 2018.g. drugi skup na temu ˝Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu˝, koji je okupio predstavnike udruga osoba s invaliditetom, kao i predstavnike operatora, državnih institucija, civilnih udruga i akademske zajednice.

Cilj skupa bio je dati osvrt na položaj osoba s invaliditetom kao korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga te ponuditi smjernice za daljnja poboljšanja, ali i predstaviti pomake koji su se dogodili u odnosu na prethodni skup. Kao važniji zaključci sa prvog skupa istaknuta su potreba povećane pristupačnosti informacija o cijeni i performansama izloženih (mobilnih) uređaja na prodajnim mjestima operatora, kao i implementacija zvona za pomoć na prodajnim mjestima s otežanim prilazom.

Također, istaknuta je potreba definiranja modela komunikacije operatora s tumačem znakovnog jezika koji bi se mogao primijeniti kod pojedinih operatora te određivanje osobe za komunikaciju i upite vezano uz osobe s invaliditetom od strane operatora. Prema izvješćima operatora neki od zaključaka uspješno su implementirani, a manji dio u postupku je realizacije.
 

Zaključci sa drugog skupa „Osobe s invaliditetom  u digitalnom društvu“ održanog 29. studenoga 2018.

 • Kako bi došlo do poboljšanja kvalitete usluga za osobe s invaliditetom u digitalnom društvu suradnja svih ključnih dionika nameće se kao nužna/imperativ
 • Prilikom rada na prilagodbi određenih web-sadržaja, najučinkovitiji model bio bi istovremeno kreiranje sadržaja i ugrađivanje prilagođenih postavki, a naknadne prilagodbe sadržaja smatraju se manje učinkovitima.
 • Predstavnici krajnjih korisnika naglasili su kako je potrebno provjeriti operabilnost weba i čitača zaslona (ukazano je na određene teškoće prilikom korištenja alata JAWS i UnReader)
 • Predstavnici krajnjih korisnika izrazili su potrebu za isticanjem dodatnih komentara i sugestija u svrhu poboljšanja web-sjedišta, koje bi iznosili putem adrese elektroničke pošte koja bi bila navedena na web-sjedištu
 • Ukazano je na potrebu proširivanja web-sjedišta u kontekstu navođenja informacija koje su vezane za usluge koje pružaju različite udruge, a u čijem su djelokrugu aktivnosti u svezi pomoći osobama s invaliditetom (npr. tumač znakovnog jezika, tiskanje na brajici i slično).
 • Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba ponudio je mogućnost angažiranja prevoditelja za gluhe osobe - tumači znakovnog jezika su većinu vremena tijekom dana dostupni te je ta usluga potencijalno dostupna uz korištenje postojećih sustava za video poziv koji postoje na svim platformama pokretnih uređaja. 
 • Potrebno je osmisliti i kreirati anketni upitnik vezano za ocjenjivanje pristupačnosti razvijenog prototipa web sjedišta u svrhu prikupljanja zahtjeva za preinakama
 • Potrebno je elektroničkim putem dostaviti anketni upitnik udrugama i ostalim subjektima koje se bave osobama s invaliditetom, a koji će biti uključeni u daljnja istraživanja
 • Potrebno je definirati finalne zaključke nakon prikupljenih popunjenih anketnih upitnika i temeljem njih implementirati potrebne izmjene u web-sjedište.
 • Potrebno je napraviti analizu mobilnih rješenja.
 • Bilo bi korisno povezati web sjedište s govornom jedinicom u smislu mogućnosti čitanja teksta web-stranice, no to rješenje ovisi o dostupnosti govornih tehnologija za hrvatski jezik.
 • Potrebno je raditi na rješenjima koja bi osigurala račune i ugovore na brajici – a ista bi se temeljila na modelu tumača znakovnog jezika (npr. operatori bi za tu uslugu mogli podugovoriti osobu koja je stručna za tiskanje brajice).
 • Potrebno je razmotriti mogućnost osiguravanja komunikacije između timova HAKOM-a, FER-a i operatora (ideja je proizašla od strane predstavnika operatora), a podrazumijevala bi intranet ili neki sličan oblik kao kolaboracijski prostor.

U suradnji HAKOM-a i FER-a održan je 29. studenog 2017. prvi skup na temu „Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu“

HAKOM je u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER-om) u Zagrebu organizirao okrugli stol na temu „Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu“, koji je okupio predstavnike udruga za osobe s invaliditetom, Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, operatora i drugih institucija. 

Više o prvom skupu nožete pronaći na poveznici
 

Fotogalerija