Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Tehnologija

U osnovi 5G mreža radi kao i dosadašnje mreže pokretnih komunikacija (2G, 3G ili 4G) – bazna postaja odašilje radiofrekvencijski signal i komunicira s mobilnim uređajem. 5G mreža će se razvijati postupno, kroz nadogradnju postojećih mreža na postojećim lokacijama.

Frekvencijski pojasevi koji će se u RH primarno upotrebljavati za 5G tehnologiju su 700 MHz i 3,6 GHz te u kasnijoj fazi 26 GHz. U budućnosti će se i dio pojaseva koji se danas koriste za 2G, 3G i 4G koristiti za 5G, kao i dodatni novi frekvencijski pojasevi.

S obzirom na očekivane velike brzine prijenosa podataka i veliki kapacitet 5G mreža, broj baznih postaja će se povećati, pogotovo novopostavljenih tzv. malih ćelija (Small Cells) koje će pokrivati područja koja nisu dostatno pokrivena osnovnim baznim postajama. Također, iz istog razloga će se bazne postaje međusobno morati povezati agregacijskim mrežama velike propusnosti (kapaciteta) i niske latencije, što će se u najvećem broju slučajeva ostvarivati izgradnjom svjetlovodne mreže.

Više informacija

Radiofrekvencijski pojasevi koji će se primarno koristiti za 5G u usporedbi s 2G/3G/4G:
 
2G/3G/4G 5G
800 MHz 700 MHz
900 MHz 3,6 GHz
1800 MHz 26 GHz
2,1 GHz  
2,6 GHz  
 
Frekvencijski pojas 700 MHz (694-790 MHz) će se prvenstveno koristiti za što veće geografsko pokrivanje područja u ruralnim i udaljenim sredinama. Usklađeni tehnički uvjeti su propisani Odlukom (EU) 2016/687, odnosno ECC/DEC/(15)01.

Pojas 3,6 GHz (3,4-3,8 GHz) će se većinom upotrebljavati za ostvarivanje što većeg kapaciteta u urbanim sredinama. Usklađeni tehnički uvjeti su propisani Odlukom (EU) 2019/235, odnosno ECC/DEC/(11)06 za bazne postaje s neaktivnim antenskim sustavima (ne-AAS) i s aktivnim antenskim sustavima (AAS).

Pojas 26 GHz (24,25-27,5 GHz) će se u početku koristiti za nepokretni bežični pristup (Fixed Wireless Access - FWA) velikog kapaciteta. Usklađeni tehnički uvjeti su propisani Odlukom (EU) 2019/784, odnosno ECC/DEC/(18)06.
 
Pokrivanje velikih geografskih područja u mrežama pokretnih komunikacija postiže se makro baznim postajama koje se postavljaju na antenske stupove i krovne nosače. U slučaju potrebe za dodatnim kapacitetom u mreži ili pri instalacijama izvedenim u zatvorenom prostoru, postavljaju se tzv. pristupne točke malog dometa (Small Cell) manje izračene snage. Mogući tipovi takvih instalacija uključuju bočne prihvate na postojeće građevine, prometnu infrastrukturu, reklamne panoe, rasvjetna tijela i općenito uličnu infrastrukturu. S obzirom na to da se implementacijom 5G mreža očekuje povećanje broja takvih postaja, na razini Europske unije planira se propisivanje tehničkih karakteristika takvih baznih postaja za koje se predviđa pojednostavljena zakonska procedura postavljanja. Riječ je o pristupnim točkama malog dometa manjih dimenzija (volumena do 30 l), koje rade s malim izračenim snagama (EIRP do 10 W), a postavljat će se bliže malim i mikro ciljanim područjima pokrivanja. Tehničke karakteristike tih malih ćelija i način postavljanja sukladan je europskom standardu EN 62232:2017.
 
Više o stavu Europske Komisije o pojednostavljenom postupku postavljanja 5G postaja i EMP pitanjima se može pronaći u dokumentu.
 
5G bazna postaja mora podržavati gigabitne brzine prijenosa, za što je potrebno osigurati i izgraditi agregacijsku mrežu velike propusnosti i niske latencije. Predviđa se kako će se u najvećem broju slučajeva za to izgraditi svjetlovodna mreža.
 
Detaljne tehničke specifikacije mogu se pronaći na poveznici 3GPP inicijative.