Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Televizijski kanali Republike Hrvatske ovog ljeta bez talijanskih smetnji

Rad hrvatskih televizijskih nakladnika od srpnja više neće ometati talijanske smetnje  
 
ZAGREB, 11. svibnja 2022. - Talijanska Republika prestala je s odašiljanjem na gotovo svim hrvatskim UHF TV kanalima u pojasu 700 MHz te u pojasu 470 – 694 MHz duž Jadranske obale, dok preostala dva kanala u pojasu 700 MHz (K-55 i K-57) planira isključiti do 30. lipnja 2022. Preliminarna mjerenja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) potvrđuju kako je u travnju 2022. napokon ostvaren značajan napredak u uklanjanju većine talijanskih UHF TV smetnji, a detaljnija mjerenja obavit će se u redovnoj ljetnoj mjernoj kampanji.

Smetnje, koje su uzrokovali međunarodno neusklađeni talijanski odašiljači, desetljećima su stvarali probleme prijmu hrvatskih radijskih i televizijskih programa, a HAKOM je, uz neprestana mjerenja i prijave upućene talijanskoj administraciji, na problem ukazivao u bilateralnim i multilateralnim pregovorima i djelovanjem u sklopu međunarodnih institucija, ITU-a i savjetodavne Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (RSPG) Europske komisije. Dio problema riješen je početkom 2017. kada je Italija napokon izmijenila svoj UHF TV plan te su time izuzete frekvencije u pojedinim talijanskim regijama koje su najviše smetale susjednim zemljama. Međutim, i nakon toga Talijanska Republika je u UHF pojasu nastavila s radom velikog broja međunarodno neusklađenih odašiljača koristeći hrvatske TV frekvencije. Također, prema Odluci (EU)2017/899 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uporabi frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Uniji bilo je propisano oslobađanje harmoniziranog frekvencijskog pojasa 700 MHz za potrebe bežičnih širokopojasnih mreža pokretnih komunikacija (5G) do 30. lipnja 2020. te migracija TV kanala u frekvencijski pojas 470 -694 MHz, u kojemu su i dalje bile prisutne talijanske smetnje i ometale su proces prelaska i dodjelu spektra za 5G mreže u Hrvatskoj.

S obzirom na to da izvjesno rješavanje ovoga pitanja u predviđenim rokovima nije postojalo HAKOM je na temelju Direktive (EU) 2018/1972 o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija pokrenuo zahtjev pred europskim tijelima za posredovanje i izdavanje mišljenja, kojim se predlaže koordinirano rješenje prekograničnih štetnih smetnji od strane Talijanske Republike, tzv. „RSPG mišljenje“, čime je Republika Hrvatska postala prva zemlja u Uniji koja je koristila taj instrument u rješavanju smetnji. Ovo je bilo posebno važno jer je HAKOM planirao i proveo postupak javne dražbe za dodjelu pojasa 700 MHz za 5G mreže u kolovozu 2021. Postupkom dražbe operatorima su izdane dozvole za uporabu RF spektra i započela je implementacija 5G mreža u Republici Hrvatskoj.

Sve ove aktivnosti rezultat su višegodišnjih nastojanja HAKOM-a te podsjećamo da je tijekom posljednjeg desetljeća HAKOM uputio više od 7000 prijava smetnji administraciji Italije sa zahtjevom za njihovim uklanjanjem, o čemu je istovremeno izvještena i Međunarodna telekomunikacijska zajednica (ITU), odgovorna za provedbu međunarodnih sporazuma iz područja elektroničkih komunikacija.

HAKOM periodički vrši mjerenja tijekom cijele godine, a od lipnja do rujna ove godine planirano je provesti novu mjernu kampanju koja će obuhvatiti prostor duž cijele hrvatske obale i uključivat će kontrolu i FM frekvencijskog područja. Nažalost, i dalje je prisutan problem talijanskih smetnji hrvatskim radijskim programima koji se zasebno rješava.
 

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.